00 33 1 71 85 80 04

46, Avenus du Gros Peuplier, 93600 Aulnay-sous-Bois

©2020 by Societas Christi

2019.11_edited.jpg

Prowincja

Towarzystwa Chrystusowego

dla Polonii Zagranicznej

pw. Matki Bożej Częstochowskiej

we Francji, Hiszpanii i Portugalii

 

W zbawczym dziele Kościoła uczestniczymy w sposób szczególny poprzez apostolat na rzecz rodaków przebywających poza granicami państwa polskiego, rozwijając wśród nich wszelką działalność duszpasterską, a w miarę możliwości także społeczną i kulturalną, włączając się jednocześnie - jeśli zaistnieje taka konieczność - w inne prace duszpasterskie Kościoła lokalnego.

Ustawy i Dyrektorium Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

 

FRANCJA

Nasze Wspólnoty

Od 1936 roku blisko 90 chrystusowców posługiwało na ziemi francuskiej. Opieką duszpasterską otaczamy tzw. starą i młodą Polonię: tych, którzy emigrowali przed wielu laty i tych, którzy niedawno rozpoczęli „wychodźczą przygodę”. Obecnie 18 kapłanów z Towarzystwa Chrystusowego pracuje w 16 ośrodkach w wielu regionach Francji.

 

HISZPANIA

Kapelanie polskie

Od końca lat 90-tych XX wieku Księża Chrystusowcy posługują w Hiszpanii.
Obecnie 6 naszych współbraci pracuje w różnych ośrodkach duszpasterskich.

 

PORTUGALIA

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej

 

ZARZĄD PROWINCJI

 

PROWINCJAŁ

ks. Zbigniew Wcisło SChr

WICEPROWINCJAŁ

ks. Antoni Ptaszkowski SChr

EKONOM 

PROWINCJI

ks. Zdzisław Początek SChr

DSC_0869_edited.jpg

KONTAKT

46, Avenus du Gros Peuplier, 93600 Aulnay-sous-Bois

00 33 1 71 85 80 04

 

Zmarli Chrystusowcy, którzy posługiwali w naszej Prowincji.

Requiescant in pace…