Szczęść Boże!

Serdecznie witamy na stronie internetowej Prowincji francusko-hiszpańskiej Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Ukazujemy tu szereg informacji dotyczących obecności księży chrystusowców w tych dwóch krajach Wspólnoty Europejskiej. Realizują oni misję zgromadzenia powołanego przez Sługę Bożego, Augusta kardynała Hlonda w 1932 roku dla duszpasterskiej opieki nad polskimi emigrantami. To już od ponad 75 lat księża chrystusowcy towarzyszą Rodakom we Francji, a od 20 lat – w Hiszpanii.

Liturgia Słowa na dziś

Czytania na poniedziałek, 27 marca 2017


(Iz 65,17-21)

Albowiem oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą. Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze z tego, co Ja stworzę; bo oto Ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu - radość. Rozweselę się z Jerozolimy i rozraduję się z jej ludu. Już się nie usłyszy w niej odgłosów płaczu ni krzyku narzekania. Nie będzie już w niej niemowlęcia, mającego żyć tylko kilka dni, ani starca, który by nie dopełnił swych lat; bo najmłodszy umrze jako stuletni, a nie osiągnąć stu lat będzie znakiem klątwy. Zbudują domy i mieszkać w nich będą, zasadzą winnice i będą jedli z nich owoce.


(Ps 30,2.4-6.11-12a.13b)

REFREN: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeśi nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie.Panie, mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszęi ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.

Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Panai pamiętajcie o Jego świętości.Gniew Jego trwa tylko przez chwilę,a Jego łaska przez całe życie.Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele.

Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną,Panie, bądź moją pomocą.Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament;Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.


(Ps 130,5.7)

Pokładam nadzieję w Panu i w Jego słowie, u Pana (...)

Przeczytaj pełne teksty Liturgii Słowa »

Posługa dla Polonii zagranicznej we Francji jest sprawowana przez księży Chrystusowców od ponad 75 lat. W chwili obecnej znajduje się tam 19 placówek Towarzystwa Chrystusowego, w których posługuje 22 kapłanów. Dowiedz się więcej »


Posługa dla Polonii zagranicznej w Hiszpanii jest sprawowana przez księży Chrystusowców od ponad 20 lat. W chwili obecnej znajduje się tam 8 placówek Towarzystwa Chrystusowego, w których posługuje 8 kapłanów. Dowiedz się więcej »