Kalendarium wydarzeń

«Bruayski» kronikarz zanotował…

dodano 18 stycznia 2011
Polonijna wspólnota z Bruay-Labuissière poegnała swoją organistkę…
Niewątpliwie odejście kogoś bliskiego powoduje, e członkowie najbliszej rodziny odczuwają smutek; gdzieniegdzie popłynie po policzkach łza. I kady z nich, gdyby mógł, cytowałby „Treny” Jana Kochanowskiego, które poeta napisał po stracie swojej kilkuletniej córeczki Urszuli. Gdy jednak egna się kogoś, kto odcisnął olbrzymie piętno w yciu całej wspólnoty parafialnej to te uczucia ogarniają wielu parafian i chyba chórem recytowaliby VIII Tren Kochanowskiego, wstawiając w miejsce imienia córki poety imię tej właśnie osoby. I parafrazą tego trenu rozpoczął swoje rozwaanie kaznodzieja podczas uroczystości pogrzebowych śp. Kazimiery Czekały, organistki i dyrygentki parafialnego chóru z Bruay-Labuissière:
„Wielkieś nam uczyniła pustki w domu naszym,
Nasza droga Kazimiero, nasza droga Kaziu, tym zniknieniem swoim!
Pełno nas, a jakoby nikogo nie było:
Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło…”
Te uroczystości ałobne pod przewodnictwem przybyłego spod Parya ks. Jana Prankego SChr, dawnego duszpasterza z Bruay-Labuissière w asyście obecnie pracujących tam kapłanów: ks. proboszcza Jana Kałuy SChr i jego współpracownika, ks. Tomasza Mikulaka SChr zgromadziły w poniedziałkowe popołudnie 10 stycznia 2011 roku w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bruay liczną rzeszę parafian, grupę dawnych chórzystów z chóru, który prowadziła śp. Kazia, jak i jej podopiecznych z KSMP i tych, którzy u niej pobierali lekcje katechizmu. Śp. Kazia, choć cicha i niepozorna, to jednak mocno zapisała się w sercach tamtejszej Polonii, która przybyła podziękować za dar jej osoby i talentu, za dar jej ycia oraz wypraszać dla niej wieczną nagrodę w Królestwie Niebieskim. Chcemy zaprosić wszystkich czytelników naszego internetowego kalendarium do modlitwy w intencji naszej zmarłej organistki i dyrygentki. Pośmiertne wspomnienie ukazało się w „Głosie Katolickim”, periodyku polskiej emigracji… (nr 6[2397]/2011, s. 19)
Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi i podziękujmy za dar Jego Wcielenia i Narodzenia…
Okres Świąt Boego Narodzenia to czas rodzinnych spotkań, czas wyraania sobie wzajemnej yczliwości, lecz to take czas śpiewania przepięknych kolęd i próba podjęcia refleksji nad tą tajemnicą, Tajemnicą Wcielenia Syna Boego. Słuą temu przedstawienia jasełkowe przygotowane przez dzieci i ich katechetów, które od wielu lat gromadzą liczniej parafian czy to w kaplicy, czy na sali. W Niedzielę Chrztu Pańskiego to szczególne zaangaowanie dzieci w kaplicach w Bruay i Divion przybrało formę modlitwy dziękczynienia i uwielbienia Boga za dar Jego przyjścia na ziemię oraz prośby, by błogosławił nasze zamierzenia i działania podejmowane w rozpoczętym 2011 roku. Natomiast popołudniowe spotkanie tydzień później, w Niedzielę Migranta i Uchodźcy, w sali merostwa w Houdain miało charakter bardziej artystyczny. Przy tej okazji dzieci, jak i dawni działacze KSMP przedstawili kilka elementów polskiego folkloru i polskiej kultury. W Światowym Dniu Migranta i Uchodźcy trzeba podkreślić, e mimo upływu czasu i pomimo zanikania polskiej mowy, wierność tradycji ojców, którzy tu przed wieloma laty przyjedali „za chlebem”, jest wcią ywa. Notatki kronikarza z Bruay prezentuje równie emigracyjny tygodnik (nr 6[2397]/2011, s. 18).
« wróć do listy wszystkich wpisów