Kalendarium wydarzeń

Jubileusz 175-lecia Polskiej Misji Katolickiej we Francji.

dodano 22 marca 2011
Odbywające się 18 i 19 lutego br. Międzynarodowe Kolokwium pt. „Patrimoine polonais dans la Région Parisienne” w Collège des Bernardins i uroczysta Msza Święta w katedrze Notre-Dame de Paris pod przewodnictwem J. Em. André kard. Vingt-Trois, arcybiskupa Parya w koncelebrze z przedstawicielami polskiego episkopatu i rzeszy księy wieńczyły obchody jubileuszu 175-lecia Polskiej Misji Katolickiej we Francji. W dwudniowych obchodach, zwłaszcza w dziękczynnej Eucharystii, brała udział liczna delegacja naszych Współbraci z Przełoonym Generalnym, ks. Tomaszem Sielickim SChr na czele; poza Współbraćmi pracujących w rónych regionach Francji przybyli równie: ks. Wiesław Wójcik SChr, dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego i moderator Ruchu Apostolatu Emigracyjnego i ks. Roman Werner SChr pracujący w angielskiej prowincji naszego Zgromadzenia. Na czas tych obchodów nasz Dom Prowincjalny w Aulnay-sous-Bois stał się miejscem zamieszkania wielu Szanownych Gości: J.E. bpa Wojciecha Polaka, biskupa pomocniczego z Gniezna i delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. emigracji, ks. Wiesława Śpiewaka CR, prowincjała polskiej prowincji księy Zmartwychwstańców, zgromadzenia, które zostało powołane, by organizować polskie duszpasterstwo wśród Wielkiej Emigracji po powstaniu listopadowym i ks. Tomasza Sielickiego SChr, naszego Przełoonego Generalnego. Portal wiara.pl zamieszcza nieco obszerniejsze sprawozdanie z tych obchodów. Więcej o jubileuszu mona równie poczytać na stronach Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego...
« wróć do listy wszystkich wpisów