Kalendarium wydarzeń

Nasze zakonne rekolekcje AD 2011.

dodano 22 marca 2011
Tradycyjnie w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu Chrystusowcy z francusko-hiszpańskiej prowincji gromadzą się na dorocznych rekolekcjach. Na te ćwiczenia przybywają niemale wszyscy Współbracia, a naszemu wspólnemu wyjściu na tę swoistą pustynię przewodzi Rektor naszego seminarium z Poznania, ks. dr Bogdan Molenda SChr. W swoich naukach, opierając się na Łukaszowej perykopie o kuszeniu Chrystusa na pustyni, pragnie nam przypomnieć, e nasze kapłańskie i zakonne ycie jest na naraone na pokusy ułoenia sobie łatwego, spokojnego i dostatniego ycia, zbytniego aktywizmu i szukania poklasku. I trzeba nam z tymi pokusami walczyć przez medytację Boego Słowa oraz miłość i pokorną słubę Bogu i Kościołowi. Rekolekcje są wspaniałą okazją, by oywiać gorliwość, by „ładować akumulatory” i umocnić się na dalszą codzienną posługę w naszych parafialnych wspólnotach. Ufamy i wierzymy, e te ćwiczenia wydadzą trwałe i obfite owoce, lecz równie nieśmiało ośmielamy się prosić o modlitewne wsparcie nas i dzieł, które kadego dnia podejmujemy… Zdjęcia.
« wróć do listy wszystkich wpisów