Kalendarium wydarzeń

«W Zjednoczeniu z Bogiem» - Dzień Modlitewny Związku Krucjaty Eucharystycznej.

dodano 8 kwietnia 2011
Kadego roku w okresie Wielkiego Postu PZK organizuje modlitewne spotkanie dla Polonii z Nord i Pas de Calais. Jest ono współorganizowane przez Związek Krucjaty Eucharystycznej, a gromadzi na wspólnej modlitwie dzieci z północy Francji, ich katechetów i rodziców. Wszystko odbywało się w środę 23 marca br. w polskim kościele Świętego Józefa w Oignies-Ostricourt.
Od godziny 15. dorośli uczestniczyli w naboeństwie, sprawowanym przez ks. dziekana Daniela Żylińskiego, Sekretarza Generalnego Polskiego Zjednoczenia Katolickiego. W tym czasie dzieci spotkały się w salce parafialnej na wspólnym przygotowaniu świętej liturgii. Przyjechały one z Dechy, z Dourges, z Harnes i Billy Montigny, z Noeux-les-Mines i Barlin, z Bruay-Labuissière, Houdain, Divion i Haillicourt, z Lens, z Liévin, z Marles-les-Mines i Calonne Ricouart. Ich liczba wraz z dziećmi z miejscowej wspólnoty Oignies-Ostricourt dochodziła do 170. O godz. 16. rozpoczęła sie koncelebrowana Msza Święta, której przewodniczył ks. Daniel Żyliński, a w koncelebrze znaleźli się duszpasterze parafii, z których przyjechały dzieci: ks. Leszek Wojciechowski, ks. Piotr Michniak, ks. Ryszard Kaczor SChr, ks. Jan Kałua SChr, ks. Tomasz Mikulak SChr oraz gospodarze spotkania – ks. Jerzy Zawierucha SAC i ks. Stanisław Jurkowski SAC.
W kazaniu wygłoszonym przez ks. Tomasza, duchowego opiekuna Związku Krucjaty, usłyszeliśmy wezwanie, by szukać zjednoczenia z Bogiem przez częste spotykanie się z nim na modlitwie. Modlitwa przecie jest rozmową z Bogiem, naszym Ojcem, naszym Mistrzem i Panem, jak i naszym najlepszym Przyjacielem. A człowiek modlitwy to taki człowiek, który chce być i trwać w jedności ze swoim Stwórcą i Panem. Zbliająca się beatyfikacja Sługi Boego Papiea Jana Pawła II pozwala w tym niedługo nowym błogosławionym Kościoła znaleźć wzór człowieka zjednoczonego z Bogiem, wzór człowieka modlitwy. W końcu kaznodzieja przypomniał nam, jaka powinna być nasza rozmowa z Bogiem: codzienna, wytrwała, cierpliwa, gorliwa i arliwa, ufna oraz pokorna… Te wskazówki pozwoliły nam na wspólne wzniesienie przed Boy Majestat naszego przebłagania, dziękczynienia i prośby, które w imieniu wszystkich zgromadzonych zostały odczytane przez dzieci ze wspólnot Bruay-Houdain-Divion-Haillicourt, Harnes-Billy Montigny oraz Dourges. Odczytane modlitwy zostały przyniesione równie jako dar w procesji z darami i złoone u stóp ołtarza.
Wspólny śpiew i modlitwa na pewno były dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla dzieci głębokim przeyciem. Śmiało mona powiedzieć, e dzieci zasłuyły na podwieczorek, a dorośli, na poczęstunek. Tradycyjnie pod koniec Mszy odbyło się losowanie naszej loterii; szczęśliwym wygranym nagrody, jaką jest pielgrzymka do Lourdes został posiadacz losu numer 656.
Serdecznie dziękujemy kapłanom, siostrom zakonnym, paniom Malice Vandaele i Wandzie Lamorski (katechetkom z parafii Oignies-Ostricourt, które przygotowały to spotkanie), panu Francisowi Cudkowi (który grał na gitarze) i jego córce (która prowadziła wspólny śpiew), panom Rajmundowi Wozniakowi i Bruno Balenghien (za zdjęcia). Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tego spotkania, dziękujemy równie wspólnocie parafialnej z Oignies-Ostricourt z jej proboszczem na czele, e nas przyjęła i tak pięknie ugościła. A nade wszystko podziękowania kierujemy pod adresem dzieci i ich rodziców, którzy przybyli na to spotkanie, by wspólnie się modlić. Wszystkim za wszystko serdeczne «Bóg zapłać!»
Króluj nam Chryste!
Thérèse Malecki-Furman, Sekretarka Związku Krucjaty
Niniejsze sprawozdanie ukazało się w wielkanocnym numerze „Głosu katolickiego” (nr 17[2408]/2011, s. 16).
« wróć do listy wszystkich wpisów