Kalendarium wydarzeń

Te Deum laudamus, Te Dominum confitemur…

dodano 3 maja 2011
Wspólnota polonijna z Bruay-Labuissière dziękuje za dar beatyfikacji Papiea Jana Pawła II...
Od 1 maja br. Kościół cieszy się kolejnym błogosławionym, cieszy się kolejnym orędownikiem przed Boym Tronem, kolejnym wzorem, który wszystkim wierzącym ma pomagać w dąeniu do świętości. Jest nim Papie Jan Paweł II, wielu dobrze znany, którego słuchaliśmy, z którym te moe mieliśmy okazję się spotkać i który wielokrotnie przypominał o powszechnym powołaniu nas-chrześcijan do świętości. Radujemy się wyniesieniem do chwały ołtarzy Papiea, naszego Wielkiego Rodaka i za jego wstawiennictwem prosimy Boga, by udzielał nam potrzebnych łask, byśmy sami stawali się świętymi tak, jak Święty jest nasz Pan, byśmy byli wiarygodnymi świadkami Ewangelii Boej i prawdziwymi Jego uczniami…
W to dziękczynienie całego Kościoła wpisują się wydarzenia, jakie na początku maja miały miejsce w polonijnej wspólnocie w Bruay-Labuissière. W wigilię uroczystości beatyfikacyjnych parafianie zgromadzili się w kaplicach w Bruay i Houdain na modlitewnych czuwaniach. W ten sposób pragnęli się połączyć się z pielgrzymami, którzy w rzymskim Circo Máximo słuchali świadectw najbliszych współpracowników Jana Pawła II i wspólnie trwali na modlitwie. W niedzielne popołudnie 1 maja natomiast Polonia z Bruay i okolicznych miejscowości przybyła do kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa na dziękczynną Eucharystię za dar nowego błogosławionego. Tej naszej modlitwie, skupieniu i refleksji towarzyszyło papieskie nauczanie, w które się wsłuchiwaliśmy i które pragniemy realizować – bo to przecie drogowskaz, jak dobrze i uczciwie yć; bo to pomoc w codziennym podejmowaniu naszego powołania do świętości.

50-lecie kaplicy pw. Królowej Świata w Houdain (1961-2011)...
Rok 2011 to dla Boej owczarni gromadzącej się w polskich kaplicach w Bruay i okolicy staje się czasem szczególnym, bo to rok jubileuszowy, gdzie dziękujemy Bogu za istnienie naszej polonijnej wspólnoty (przygotowujemy się bowiem do obchodów 90-lecia naszej ‘polskiej parafii’). W tym roku równie mija 50 lat od wybudowania kaplicy w Houdain. Na początku 2010 roku w emigracyjnym periodyku „Głos katolicki” ukazał się artykuł-sprawozdanie ze srebrnego jubileuszu jednej z kaplic w polonijnej parafii w Bruay-Labuissière. Na jego początku nakreślono obraz tamtejszej wspólnoty w jej początkowym stadium istnienia. Napisane było m. in.: «i początków polskiego duszpasterstwa w tych okolicach naley szukać w latach dwudziestych XX wieku, kiedy to Francja potrzebowała rąk do pracy w kopalniach; i wielu Polaków się zgłaszało i podejmowało pracę, by zapewnić sobie utrzymanie, by zarobić trochę więcej pieniędzy a po kilku latach wrócić do Ojczyzny. Gdy Polacy tu przybywali mówili i myśleli sobie: „przez Francję do Ojczyzny”, lecz historia wielu z nich potoczyła się zgoła inaczej – pozostali, a ich dzieci i wnuki, które ju we Francji się urodziły z nowym krajem związały swoją przyszłość.»
Przybywający do pracy polscy emigranci zaczęli się organizować: w wielu miejscowościach północnej Francji powstawały polskie kolonie, a nieco później róne polonijne organizacje i stowarzyszenia (często o charakterze religijnym i katolickim). W kościele św. Barbary w Bruay-en-Artois (który szkoda, e nie jest ju miejscem kultu religijnego) gromadziła się większa wspólnota polska, która przybywała tu z całej okolicy nie patrząc na warunki pogodowe czy przytyki sąsiadów. A od maja 1921 roku datuje się powstanie odrębnej „parafii” polskiej w Bruay z własnymi księgami metrykalnymi. W kolejnych latach nasi przodkowie doczekali się własnych miejsc kultu: w 1930 roku powstała kaplica ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa przy place Guynemer w Bruay, z biegiem lat kolejne, w tym nasza „złota jubilatka” – kaplica pw. Królowej Świata w Houdain.
Wzrastająca liczba rodzin polskiego pochodzenia, jak i dua liczba dzieci i młodziey naleącej do katolickich stowarzyszeń kazała duszpasterzom i parafianom myśleć o budowie nowych miejsc kultu i spotkań w sąsiedztwie „polskich osiedli”. Dlatego te podjęto decyzję o zbudowaniu kaplicy i sali spotkań w Houdain przy rue des Marronniers. Entuzjazm i wielkie zaangaowanie towarzyszyło pracom budowlanym; nie oszczędzano siebie ani czasu, o czym wspomina do dziś wielu parafian. Polscy górnicy często po godzinach ciękiej pracy w kopalni oraz ich ony i dzieci przychodzili na plac budowy, aby wspomóc to piękne dzieło. Nad całością prac czuwał pan Edmond Taterka, a swoistą duchową opiekę objął pracujący w tym czasie ks. Jan Pranke SChr, który równie zaangaował się w prace budowlane, zachęcając równie parafian mieszkających w innych sektorach. Budowę ukończono w 1961 roku, a jej poświęcenia i swoistego otwarcia dokonał biskup diecezji Arras Victor-Jean Perrin. Zadedykowano ją Bogu i Ojczyźnie, o czym świadczy pamiątkowa tablica przy wejściu i otrzymała wezwanie NMP Królowej Świata, czego świadectwem jest stela przy ulicy. We wnętrzu kaplicy krzy za ołtarzem pochodzi z kaplicy dawnego domu prowincjalnego Towarzystwa Chrystusowego w Hesdigneul-les-Béthune, a znajdujący się w kaplicy obraz Matki Boej Częstochowskiej odbywał peregrynację po polskich parafiach we Francji w 1966 roku z okazji Millennium Chrztu Polski.
Przed uroczystościami złotego jubileuszu przeprowadzono kilka znaczących prac remontowo-konserwatorskich: przede wszystkim wymieniono drewniane elementy elewacji zewnętrznej kaplicy oraz trwają prace związane z porządkowaniem jej otoczenia. Gromadząc się na Eucharystii w dniu 3 maja, w uroczystość NMP Królowej Polski, chcemy Bogu dziękować, za dar tego miejsca, gdzie moemy się z Nim spotykać i rozmawiać, za wszystkie Jego łaski, jakie w tym czasie otrzymaliśmy. Jednocześnie chcemy prosić, by Dobry Bóg wcią obdarzał nas swoim błogosławieństwem, udzielał potrzebnych darów wszystkim, którzy przychodzą tu się modlić i którzy tym miejscem na co dzień się opiekują. Nie zapominamy o tych, którzy trudzili się wznosząc tę kaplicę: aby zmarłych Bóg obdarzył yciem wiecznym, a yjących nadal wspierał i prowadził. Tę modlitwę zanosimy przez ręce naszej Matki i Królowej, która jest Patronką tego miejsca i w której uroczystość zgromadziliśmy się na wspólnym dziękczynieniu. Ta Maryjna uroczystość i Narodowe Święto 3 Maja wzywa nas równie do modlitwy w intencji naszej umiłowanej Ojczyzny. Pomimo zanikającej polskiej mowy i „wprowadzeniu” do liturgii w naszych kaplicach języka miejscowego wcią ywa jest pamięć o kraju pochodzenia przodków, o kraju ojczystym; wcią kultywowane są polskie zwyczaje i tradycje…
Powtórzmy jeszcze raz i podkreślmy kontekst beatyfikacji naszego Wielkiego Rodaka, Papiea Jana Pawła II, który towarzyszy wszystkim tegorocznym jubileuszom w naszej wspólnocie… To on kae nam przywołać dzieło jego ycia, jak i nauczanie. Po modlitewnym czuwaniu, które odbywało się w sobotę 30 kwietnia w kaplicach w Bruay i Houdain oraz parafialnym dziękczynieniu w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bruay w niedzielne popołudnie 1 maja, jubileuszowo-patriotyczne uroczystości z 3 maja wpisują się w to dziękczynienie Kościoła za dar nowego błogosławionego, za dar nowego orędownika przed Boym Tronem. Zgromadzeni bądź w Bruay, bądź w Houdain wsłuchiwaliśmy się we fragmenty papieskiego nauczania, próbując zapamiętać jak najwięcej, aby ono stawało się drogowskazem prowadzącym nas samych do świętości, do zjednoczenia z Panem w wieczności, a take pomocą i środkiem do pomnaania dobra w świecie. Prosiliśmy jednocześnie, aby nowy błogosławiony Kościoła swoim wstawiennictwem wypraszał całej „bruayskiej trzódce”, jej duszpasterzom z Towarzystwa Chrystusowego i pracującym tu Siostrom Felicjankom moc Boego błogosławieństwa.

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z tych wydarzeń. Dodajmy, e i w lokalnej prasie ukazało się krótkie sprawozdanie z obchodów 3 maja w Houdain. „Głos Katolicki” take zamieszcza relację z tych dziękczynno-patriotyczno-religijnych uroczystości: rok LIII (2011), nr 20[2411], s. 14-15.
« wróć do listy wszystkich wpisów