Kalendarium wydarzeń

Błogosławiony Janie Pawle II, Wielki Polaku, módl się za nami! – dzień papieskiej beatyfikacji w polonijnej wspólnocie 

dodano 7 maja 2011
Wiele polonijnych wspólnot z Francji i Hiszpanii w dniu beatyfikacji Papiea Jana Pawła II gromadziło się na wspólnym dziękczynieniu za dar nowego błogosławionego. Na internetowych stronach polonijnej wspólnoty «Le Bassin Minier de Blanzy» znajdziemy szczegółowe sprawozdanie z dziękczynnej Eucharystii, która zgromadziła licznie tamtejszą wspólnotę oraz kilka pamiątkowych fotografii. O dziękczynieniu za beatyfikację w tej wspólnocie przeczytamy take w „Głosie Katolickim”: rok LIII (2011), nr 20[2411], s. 18.
« wróć do listy wszystkich wpisów