Kalendarium wydarzeń

Majowe uroczystości w Roubaix…

dodano 10 maja 2011
Polska parafia w Roubaix razem z działającymi w okolicy organizacjami polonijnymi w godzinach popołudniowych 1 maja 2011 r. równie zorganizowała wspólne dziękczynienie za dar beatyfikacji Papiea Jana Pawła II. O godz. 15:00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, którą koncelebrowało czterech Chrystusowców oraz miejscowy dziekan. Oprawę muzyczną tej liturgii zapewniła parafialna schola młodzieowa, której akompaniowali Polacy, którzy na co dzień grają w filharmonii w Lille. Po zakończeniu Eucharystii wszyscy jej uczestnicy udali się zobaczyć okolicznościową wystawę znaczków pocztowych, zdjęć i innych pamiątek związanych z osobą Papiea Polaka. Część filatelistyczną wystawy stanowiły głównie znaczki poczty watykańskiej i polskiej, chocia nie zabrakło egzemplarzy z innych krajów. Wspólne spotkanie przy ‘vin d’honneur’, kawie i placku na zakończenie uroczystości stało się okazją do wymiany poglądów i refleksji. Przedstawiciele parafii równie udzielili kilku wywiadów dla miejscowej prasy i radia. Wielu mieszkających tam Polaków w ten sposób chciało zaprezentować swoją więź z osobą i dziełem nowego błogosławionego Kościoła. Na internetowej stronie parafii dostępne są zdjęcia z tego wydarzenia.
W sobotę 7 maja w kościele Matki Boej Częstochowskiej w Roubaix Rodacy zgromadzili się na świętowaniu rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja organizowanym przez Maison de la Polonia de France. Eucharystii przewodniczył miejscowy proboszcz, ks. Ryszard Oblizajek SChr. Natomiast następnego dnia, w niedzielę 8 maja, parafianie z Roubaix świętowali perłowy jubileusz kapłaństwa swojego duszpasterza. Razem z nim dziękowali za wszelkie Boe łaski otrzymywane w ciągu całej posługi.
Przedłueniem owych jubileuszowych uroczystości stał się wtorkowy dzień skupienia, 10 maja, który zgromadził niemale wszystkich Chrystusowców pracujących w regionie Nord i Pas-de-Calais oraz Współbraci z Île-de-France. Większość z nas-kapłanów w miesiącu maju wraca do tych pamiętnych wydarzeń z dnia święceń, gdzie przez nałoenie biskupich rąk zostaliśmy włączeni w Chrystusowe kapłaństwo. Zatem ten dzień skupienia był okazją do wyraenia Bogu wdzięczności za ten dar, który jednocześnie jest wielkim zadaniem. W sposób szczególny pamiętaliśmy o tych Współbraciach, którzy w bieącym roku przeywają „okrągłe” rocznice święceń, a mianowicie: szmaragdowy, perłowy i kryształowy jubileusz kapłański. W wygłoszonej konferencji ascetycznej ks. Józef Wąchała SChr przypomniał nam wytyczne programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce „Kościół – domem i szkołą komunii” i podał praktyczne wskazówki jego realizacji w naszym yciu wspólnotowym i posłudze duszpasterskiej. Wspólnotowe dziękczynienie za dar kapłaństwa w obiektywie aparatu fotograficznego...
« wróć do listy wszystkich wpisów