Kalendarium wydarzeń

«Polonijne bierzmowanie dorosłych».

dodano 15 czerwca 2011
Gorliwość duszpasterska ks. Jerzego Chorzempy, duszpasterza Polonii na Lazurowym Wybrzeu we Francji spowodowała, e uroczystość Zesłania Ducha Świętego miała w tym roku nadzwyczajną atmosferę. Na zaproszenie Rodaków mieszkających i pracujących sezonowo od Nicei do Toulon, przybył z Rzymu ks. Abp Szczepan Wesoły. W kaplicy Notre Dame de la Queste w Grimaud, sakrament dojrzałości chrześcijańskiej przyjęło 5 młodych dwudziestokilkuletnich rodaków urodzonych we Francji. Msza Święta koncelebrowana z ks. Bronisławem Rosiakiem, duszpasterzem Polaków w Nicei, ks. Wiesławem Wójcikiem SChr, dyrektorem Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego z Poznania i opiekunem z Fréjus – ks. Jerzym Chorzempą SChr, zjednoczyła wielu Polaków i Francuzów. Bierzmowani z wielkim przejęciem i radością powiedzieli „tak” Chrystusowi, a ks. Arcybiskup wręczył im polskie wydanie Katechizmu Kościoła Katolickiego dla Młodych. „Dzisiaj potrzeba szczególnych świadków Chrystusa, zwłaszcza w Europie, która odchodzi od chrześcijaństwa”- powiedział w kazaniu Arcybiskup. W konfesjonale posługę sprawował Ojciec Paulin Włodzimierz Ogorzałek.
Po Mszy Świętej odbył się w parku przy kaplicy zjazd Polonii zamieszkującej Południe Francji od Monaco po Marsylię. Ten wielki, polonijny piknik zgromadził tez wielu Francuzów, którzy podziwiali spontaniczną organizację naszych rodaków. Wielką atrakcją była grupa teatralna dzieci z Kiełpina na Kaszubach. Wystawili oni sztukę i dali koncert wdzięczności za beatyfikację Jana Pawła II. Na zakończenie zjazdu ks. Arcybiskup i ks. Wiesław w swoich przemówieniach podkreślili potrzebę budowania klimatu jedności i angaowania się w duszpasterstwo polonijne.
Wieczorem w kościele ekumenicznym w Port Grimaud o godz. 20.00 została odprawiona Msza Święta dla turystów, nie tylko Polaków. Ksiądz Arcybiskup pozdrowił zgromadzonych Niemców, Czechów, Słowaków oraz Anglików. Ksiądz Wiesław w homilii do 110 katolików powiedział, e uroczystość Zesłania Ducha Świętego to zejście nowego ycia do Kościoła. Nikt ju z ludzi Kościoła nie moe czuć się osierocony. To święto nas jednoczy mimo e na co dzień mówimy rónymi językami.
ks. Wiesław Wójcik SChr
Zachęcamy do zaglądnięcia na strony internetowe Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego, gdzie mona przeczytać owo sprawozdanie, jak i obejrzeć kronikę fotograficzną. Zdjęcia mona równie oglądać tutaj. Owo sprawozdanie znalazło się równie w jednym z wakacyjnych numerów „Głosu katolickiego” (nr 27[2418]/2011, s. 19).
« wróć do listy wszystkich wpisów