Kalendarium wydarzeń

„Te Deum laudamus, Te Dominum confitemur…” 90 lat polskiej parafii w Bruay La Buissière

dodano 18 października 2011
„Te Deum laudamus, Te Dominum confitemur…” po raz kolejny w tym roku zabrzmiał ten hymn w polskiej kaplicy Najświętszego Serca Jezusowego w Bruay La Buissière: śpiewaliśmy go przed niemale pół rokiem, gdy z całym Kościołem radowaliśmy się z wyniesienia do chwały ołtarzy papiea Jana Pawła II i śpiewaliśmy go w dniu jego wyboru na stolicę Piotrową – tym razem dziękując Bogu i uwielbiając Go za wszelkie dary i łaski otrzymane w ciągu 90 lat istnienia polonijnej parafii w Bruay. Tak… to ju 90 lat, jak nasi Rodacy przybywali do wielu miejscowości północnej Francji i podejmowali pracę w tamtejszych kopalniach i innych zakładach pracy; to ju 90 lat, jak Polacy, którzy osiedlili się w Bruay, Houdain, Haillicourt i Divion mają swojego duszpasterza – polskiego kapłana i „własną parafię” z odrębnymi księgami metrykalnymi; właśnie… mija 90 lat: tak wiele a zdaje się, e tak niedawno wszystko się zaczynało.
Na uroczystą dziękczynną Mszę Świętą koncelebrowaną przez 20 kapłanów, której przewodniczył ks. Tomasz Sielicki, Przełoony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, przybyli licznie potomkowie tych, którzy rozpoczęli budowanie tej wspólnoty, by dziękować za miniony czas: za przyjętych w ciągu tych 90 lat przez sakrament chrztu do wspólnoty Kościoła, za umocnionych sakramentem bierzmowania, za pobłogosławione małeństwa, za przygotowane dzieci do pierwszej spowiedzi i komunii świętej, za wszystkie sprawowane Eucharystie i inne naboeństwa; przybyli oni równie, by prosić o dalsze łaski dla siebie i swoich rodzin, jak i o dar ycia wiecznego dla wszystkich, którzy poprzedzili ich do Domu Ojca i których liturgie ałobne odprawiane były przez kapłanów pracujących w tej wspólnocie. Jak wiele intencji towarzyszyło tej wspólnej modlitwie… kady jej uczestnik zapewne nosił wiele spraw: radości, smutków, doświadczeń i nadziei, by je Bogu przedstawić w tej dziękczynnej Eucharystii. Przy Ołtarzu Pańskim nie zabrakło tych, którzy pracowali w parafii-jubilatce; tych, którzy w tej parafii wzrastali i których powołanie tu się zrodziło; przybyli duszpasterze z sąsiednich wspólnot, jak i wielu Chrystusowców – współbraci miejscowych duszpasterzy, ks. proboszcza Jana Kałuy i ks. Tomasza Mikulaka. Nie mona nie wspomnieć o obecności sióstr zakonnych: pomagających w duszpasterstwie Sióstr Felicjanek, s. M. Czesławy i s. M. Lucjany, jak i delegacji Sióstr Sercanek z pobliskiego Fouquières-les-Béthune. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. infułat Stanisław Je, rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji, w którym przypomniał piękne dziedzictwo pokoleń gromadzących się we wszystkich kaplicach naleących do parafii w Bruay. To przypomnienie staje się dla obecnego pokolenia zadaniem, by owo polskie i katolickie dziedzictwo zanieść kolejnym generacjom, byśmy my, jak i nasi następcy potrafili właściwie świętować Dzień Pański, potrafili oddać Bogu to, co naley do Boga.
Grupa dawnego KSMP i dzieci katechizmowych w polskich strojach ludowych, młodzie przygotowująca się do bierzmowania, połączone schole parafialne i organiści, stowarzyszenia i organizacje działające przy parafii ze swoimi pocztami sztandarowymi, katechetki, jak i wszyscy zgromadzeni na jubileuszowej dziękczynnej liturgii, otrzymujemy niełatwą misję do wypełnienia: przekazywać dalej cały dorobek minionych pokoleń budujących wspólnotę polską w Bruay-Houdain-Haillicourt-Divion; aby ci, co po nas przyjdą mogli równie wyśpiewać Bogu uroczyste „Magnificat” i „Te Deum” w kolejne rocznice istnienia naszej parafii.
Jubileuszowe obchody w obiektywie aparatu fotograficznego… Powysze sprawozdanie z obchodów jubileuszowych ukazało się w tygodniku polskiej emigracji (GK, rok LIII[2011], nr 39[2430], s. 18); take w lokalnej prasie znalazły się wzmianki o naszym parafialnym święcie („La Voix du Nord” ed. Bruay z 16 i 19 października).
« wróć do listy wszystkich wpisów