Kalendarium wydarzeń

Wizytacja kanoniczna Przełożonego Generalnego w prowincji Matki Bożej Częstochowskiej cz.2.

dodano 1 listopada 2011
W święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, w piątek 28 października Przełoony Generalny Towarzystwa, ks. Tomasz Sielicki w Dunkierce spotkał się z tamtejszym duszpasterzem ks. Władysławem Dobrociem SChr. Następnego dnia w godzinach przedpołudniowych ks. Generał wraz ks. Prowincjałem i ks. Dobrociem udali się do miejscowości Maison Blanche, gdzie znajduje się ekumeniczna kaplica dla marynarzy i kierowców, w której ks. Władysław, jak ju wspominaliśmy, celebruje w kadą sobotę o godz. 16:00 Mszę Świętą dla polskich kierowców.
Następnie ks. Generał udał się do kolejnej placówki Chrystusowców na północy Francji, do Bruay La Buissière. Po obiedzie spotkał się z księmi pracującymi w tej placówce: ks. Janem Kałuą SChr i ks. Tomaszem Mikulakiem SChr. W ostatnią niedzielę października ks. Generał przewodniczył Eucharystii w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bruay i wygłosił Słowo Boe. Towarzyszący ks. Generałowi Przełoony Prowincji, ks. Jan Ciągło SChr pomagał w niedzielnych obowiązkach duszpasterskich w polskich kaplicach w Houdain i Divion. Po Mszach Świętych Przełoony Generalny, ks. Prowincjał, ks. Jan i ks. Tomasz udali się do Fouquières-les-Béthune na obiad z Siostrami Sercankami, u których codzienną Eucharystię sprawują duszpasterze z Bruay. Po tym spotkaniu kapłani udali się na cmentarz w Hesdigneul-les-Béthune, gdzie przy grobie Chrystusowców odmówili Róaniec. Po wspólnej modlitwie wszyscy pojechaliśmy na wzgórze Lorette, miejsce krwawych walk podczas Wielkiej Wojny, gdzie obecnie znajduje się cmentarz wojskowy z tysiącami mogił poległych ołnierzy, jak i bazylika, w której w latach dwudziestych ubiegłego stulecia umieszczono kopię obrazu Matki Boej Częstochowskiej. Do dziś miejsce to jest celem pielgrzymek okolicznej Polonii. Ostatnim punktem wizytacji w Bruay były odwiedziny wszystkich kaplic naleących do parafii.
Kolejny dzień wizytacji, poniedziałek 31 października, upływa na spotkaniu z ks. Wacławem Bytniewskim SChr, duszpasterzem Polaków w Escaudain i Abscon. Tam ks. Generał, ks. Prowincjał i ks. Wacław w domowej kaplicy sprawują Najświętszą Ofiarę. W uroczystość Wszystkich Świętych Przełoony Generalny wizytuje placówkę Sartrouville-Argenteuil, gdzie duszpasterzem jest ekonom prowincjalny, ks. Antoni Ptaszkowski SChr. Sprawozdanie z wizytacji tej placówki zamieszczono w „Głosie katolickim” (rok LIII[2011], nr 42[2433], s. 19)
« wróć do listy wszystkich wpisów