Kalendarium wydarzeń

Jesienny dzień skupienia.

dodano 15 listopada 2011
Pomimo mglistego poranku kilkunastu Współbraci gromadzi się we wtorek 15 listopada br. w kaplicy ste Bernadette w Argenteuil na wspólnej adoracji i modlitwie podczas dnia skupienia. Konferencję na temat powołania do świętości w czasie koncelebrowanej Eucharystii głosi nasz Przełoony Generalny, ks. Tomasz Sielicki SChr, który przewodniczeniem naszemu skupieniu i modlitwie kończy kolejny etap kanonicznej wizytacji w prowincji MB Częstochowskiej. Powszechne powołanie do świętości, do którego kady chrześcijanin jest wezwany w dniu swojego chrztu, to zaproszenie do uczestnictwa w świętości samego Boga – podkreślał w czasie konferencji ks. Generał, dodając przy tym, e w pięknych słowach mówili o tym Ojcowie Kościoła: „Bóg stał się człowiekiem, by człowiek mógł zostać przebóstwiony”. Take nasze Ustawy wielokrotnie przypominają o tym powołaniu do świętości – kard. August Hlond bowiem pisał, e wstąpiliśmy do zgromadzenia jedynie, aby się uświęcić. To jedyny nasz cel… (por. tekst pierwszych Ustaw pisanych przez samego Załoyciela w: A. HLOND, „Dzieła” t. I., red. J. Konieczny, s. 391) a tekst zakonnych konstytucji dodaje: „Celem naszej Wspólnoty zakonnej jest uwielbienie Boga poprzez naśladowanie Chrystusa Pana w Jego królewskiej drodze ycia oraz bezgraniczne przyjęcie nauki ewangelicznej i urzeczywistnienie Boego prawa miłości…” (UiDTChr, 2). I dobrze, e zostaje nam to przypomniane w czasie dnia skupienia odbywającego się w szczególnym czasie, bo niemale w przededniu tytularnej uroczystości zgromadzenia, i kae nam zadać pytanie: jak urzeczywistniamy Boe królowanie w świecie? i co robimy by rzeczywiście zapanowało królestwo prawdy i ycia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju? Te pytania przychodzą nam na myśl w czasie tego dnia skupienia i kaą uczynić rachunek sumienia z ich realizacji. Nasz Załoyciel w Słowie wstępnym do „Ruchu katolickiego” napisał: „Królestwo Chrystusowe raz jeszcze odnowi świat i potęnieć będzie jako «panowanie prawdy i ycia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju»”. (A. HLOND, „Dzieła” t. I., op. cit., s. 282) – a jeśli my to królestwo będziemy urzeczywistniać przez naszą posługę wśród polskich wychodźców to ono rzeczywiście będzie ten świat odnawiać. I zapewne w ten sposób dołoymy własną cegiełkę do dzieła nowej ewangelizacji, o której wiele mówi papie Benedykt XVI i co jest przedmiotem wielu refleksji naszego Przełoonego Generalnego, czego te daje wyraz w czasie spotkań z nami – swoimi współbraćmi i biskupami diecezji, w których posługujemy. Refleksja o nowej ewangelizacji podsumowała rozwaania podjęte podczas dzisiejszej konferencji ascetycznej.
Owa bliskość uroczystości Chrystusa Króla ‘podpowiedziała’ formularz Eucharystii wieńczącej nasze modlitewne, wspólnotowe spotkanie. W ten sposób rozpoczęliśmy braterskie świętowanie naszego święta, a śpiew słów hymnu zgromadzenia był jednocześnie modlitwą, by Chrystus Król wspierał nas swoją łaską i błogosławieństwem na drogach duszpasterskiego posługiwania: „My Chryste hufiec Twój, / my Twa przyboczna stra, / o bratnie dusze idziem w bój, / Ty nam błogosław, Wodzu nasz…” Przy obiedzie kontynuowaliśmy wspólne, radosne świętowanie, a podjęte tematy podczas braterskiej rozmowy dotyczyły naszej obecności i posługi we Francji, by ona stawała się coraz bardziej owocną.
Nasze braterskie spotkanie w obiektywie aparatu fotograficznego.
« wróć do listy wszystkich wpisów