Kalendarium wydarzeń

Adwentowy dzień skupienia.

dodano 13 grudnia 2011
W środku czasu adwentowego oczekiwania na przyjście Pana spotykamy się w Bruay La Buissière na wspólnotowym dniu skupienia. Ten czas osobistej oraz wspólnej refleksji i modlitwy ma nas jeszcze lepiej przygotować na przeywanie w naszych wspólnotach pamiątki Boego Narodzenia, abyśmy potrafili doświadczyć i przeyć to, i Pan jest pośród nas i działa w nas, jak i przez nas. I dobrze się stało, e tematem konferencji ascetycznej, którą wygłosił ks. Prowincjał, była Eucharystia – ten sakrament szczególnej obecności Pana ze swoim Ludem. Prawne casusy z zakonnych konstytucji i Dyrektorium naszej prowincji (zob. art. 4 UiDTChr; art. 3 ‘pierwszych’ Ustaw pisanych przez Załoyciela, w: A. HLOND, „Dzieła” red. J. KONIECZNY, Toruń 2003, s. 391; art. 80 Dyrektorium Prowincji MB Częstochowskiej) w połączeniu z wymownym świadectwem kard. François Xavier Nguyễn Vãn Thuận, wiele lat więzionego bez wyroku przez komunistyczne władze Wietnamu, wygłoszonego podczas głoszonych w Wielkim Poście Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 rekolekcji dla Ojca Świętego i jego współpracowników w Kurii Rzymskiej (zob. F. X. NGUYễN VÃN THUậN, „Świadkowie nadziei. Rekolekcje watykańskie”, Kraków 2001) niech nas skłaniają do ciągłego zachwytu nad tą Tajemnicą Tajemnic jaką jest Eucharystia, byśmy Ją sprawowali z naleytą uwagą, z największą czcią i przejęciem oraz czerpali z Niej siłę do codziennej posługi… Cicha modlitwa i adoracja Najświętszego Sakramentu, moliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania oraz koncelebrowana Msza Święta, które stanowią punkty kadego naszego dnia skupienia, stały się jednocześnie momentami naszego wewnętrznego umocnienia, by codzienna działalność duszpasterska stawała się coraz bardziej owocną. Po skończonej Eucharystii, ks. Prowincjał przedstawił komunikaty i ogłoszenia dotyczące ycia naszej zakonnej wspólnoty i naszej prowincji oraz podziękował w imieniu ks. Tomasza Sielickiego SChr, Przełoonego Generalnego, za yczliwe przyjęcie w czasie kanonicznej wizytacji poszczególnych placówek duszpasterskich. Bliskość świąt Boego Narodzenia ‘podpowiedziała’ kolejny punkt spotkania – złoenie najserdeczniejszych yczeń oraz przełamanie się opłatkiem. Następnie udaliśmy się do domu prowincjalnego Sióstr Sercanek w Fouquières-les-Béthune, by zasiąść do przygotowanej przez Siostry braterskiej agapy. W drodze do Fouiquières zatrzymaliśmy się jeszcze na cmentarzu w Hesdigneul-les-Béthune, by przy grobie naszych współbraci odmówić dziesiątek Róańca w intencji zmarłych Chrystusowców, zmarłych krewnych, przyjaciół i dobroczyńców zgromadzenia.
« wróć do listy wszystkich wpisów