Kalendarium wydarzeń

W prasie o 75-leciu naszej obecności i posługi we Francji…

dodano 20 grudnia 2011
Dobiegający końca 2011 rok stał między innymi pod znakiem 75-lecia naszej obecności i posługi na francuskiej ziemi. Ten jubileusz został dostrzeony przed wydawany przez Chrystusowców miesięcznik „Msza Święta” (który nota bene w tym roku te świętuje 75-lecie istnienia). W pierwszym numerze miesięcznika z 2012 roku znajdziemy wywiad z przełoonym naszej prowincji, ks. Janem Ciągło SChr. Zachęcamy zatem do lektury (L. W¡TRÓBSKI, «75 lat Prowincji francusko-hiszpańskiej księy chrystusowców. Z księdzem Janem Ciągło SChr, przełoonym prowincjalnym, rozmawia Leszek Wątróbski» w: „Msza Święta” rok LXVII(2012), nr 1[783], s. 37-39), a take do zaprenumerowania tego periodyku, który ściśle jest związany z naszą rodziną zakonną…
« wróć do listy wszystkich wpisów