Kalendarium wydarzeń

Wizyta ks. Generala w hiszpańskiej Walencji i Quart de Poblet.

dodano 8 stycznia 2012
W duchu świątecznym i braterskim przebiegła dwudniowa wizyta ks. Generała w Walencji i Quart de Poblet, kolejnej placówce Towarzystwa Chrystusowego w Hiszpanii, gdzie pracuje ks. wiceprowincjał Czesław Piela SChr. Pierwszy dzień to rozmowy z tutejszymi biskupami, których myślą przewodnią była dalsza współpraca z Kościołem lokalnym oraz umoliwienie efektywniejszej pracy z Polakami, szczególnie z polskimi studentami w Walencji. Po rozmowie z hierarchami, kapłani oddali pokłon Patronce Walencji Matce Boej Opuszczonych oraz nawiedzili znajdującą się w tutejszej katedrze kaplicę Świętego Kielicha z Ostatniej Wieczerzy. Drugi dzień wizyty poświęcony został na spotkanie z miejscową Polonią. Rozpoczęło się ono Mszą Świętą, po której wszyscy jej uczestnicy zasiedli do wspólnej agapy. Rozmowom przy stole towarzyszyła bardzo miła i serdeczna atmosfera.
« wróć do listy wszystkich wpisów