Kalendarium wydarzeń

Również we Fréjus…

dodano 7 lutego 2012
29 stycznia br., jak co roku, ju po raz szósty zjechała się do Fréjus Polonia z południa Francji od Monaco po Marsylię, aby zgodnie z polskim obyczajem podzielić się opłatkiem. Organizatorem całości było Polskie Zjednoczenie Katolickie Południa Francji – stowarzyszenie powstałe pod egidą Polskiej Misji Katolickiej w Paryu. Uroczystość opłatkowa rozpoczęła się Mszą św. o godz. 11:30 w kościele pw. św. Rocha we Fréjus. Mszę św celebrował opiekun duchowy tutejszej Polonii oraz gospodarz, ks. Jerzy Chorzempa SChr, przy udziale gości: diakona Roberta Leszczyńskiego oraz księdza wicerektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji ks. Krystiana Gawrona. Ksiądz Wicerektor wygłosił do uczestników Mszy kazanie o roli i miejscu Ewangelii w yciu i w misji apostolskiej świeckich w świecie. Uroczystą Mszę św. uświetniły śpiewy muzyków i śpiewaków z zespołu instrumentalno-muzycznego o nazwie «Młody Duch i Przyjaciele», którzy specjalnie na tę uroczystość przyjechali z Rzeszowa.
Po wspólnej Eucharystii, o godz. 13:00, wszyscy uczestnicy przeszli do sali Hippolyte Fabre, gdzie uroczystość rozpoczęła się od yczeń i podzielenia się opłatkiem. Następnie wszyscy zasiedli do stołów, aby posilić się potrawami i napojami przyniesionymi z domów. Poza moliwością spotkania się ze znajomymi, nawiązania nowych znajomości, podzielenia się swoimi doświadczeniami oraz strawą cielesną, cała uroczystość, była upiększona wspólnym śpiewaniem kolęd i innych pieśni. Naley tutaj nadmienić, e na spotkanie opłatkowe Polonii, przybyli nie tylko Polacy z południa Francji, ale równie parafianie z kościoła św. Rocha czy te z bazyliki w Saint-Raphaël, jak i równie osoby duchowne z okolicznych parafii, no i oczywiście małonkowie Polek i Polaków, przewanie, ale nie tylko, francuskiego pochodzenia. Pozwoliło to na wymianę doświadczeń, lepsze poznanie się i zrozumienie. Tak jak na Mszy, tak te na sali zespół instrumentalno-muzyczny z Rzeszowa uprzyjemniał spędzanie czasu i pomagał w śpiewaniu kolęd i innych pieśni. Nie zabrakło równie Jasełek, wykonanych przez dzieci z polskich domów, zorganizowanych i przygotowanych przez panią Iwonę Bernier. Odbyło się równie ciekawe spotkanie zarządu PZK z ks. wicerektorem PMK we Francji Krystianem Gawronem.
Nad całością uroczystości czuwali członkowie zarządu PZK: pani Lidia Maillet-Wozniak, pani Krystyna Czyak, pani Irena Mamcarz, pani Barbara Baryga-Giraud wraz z ks. Jerzym Chorzempą SChr, miejscowym duszpasterzem. Podczas całego popołudnia, uczestnicy Zjazdu mieli okazję dzielić się i porównywać swoje radości i smutki, potrzeby i oczekiwania Polaków za granicą. Naley przypomnieć, e ponad milion naszych rodaków mieszka na terenie Francji. Mamy do czynienia z ogromną rzeszą ludzi zdolnych, pracowitych, zaradnych, którzy przez swoją pracę i postawę mogą tworzyć pozytywny wizerunek Polaka i umacniać szacunek dla naszego kraju w oczach Francuzów.
Barbara Baryga-Giraud
Niniejsze sprawozdanie ukazało się drukiem w "Głosie Katolickim": rok LIII[2012], nr 9[2445], s. 19.
« wróć do listy wszystkich wpisów