Kalendarium wydarzeń

Wielki Post AD 2012 w naszej prowincji oraz zakonne rekolekcje.

dodano 23 lutego 2012
Środą Popielcową rozpoczęliśmy w Kościele czas Wielkiego Postu, czas przygotowania do najwaniejszych świąt chrześcijańskich, jakimi są Święta Zmartwychwstania Pańskiego. To swoisty czas wyjścia na pustynię, by uczyć się zmagania z pokusami i ich przezwycięania; to czas wchodzenia na wysoką górę, by kontemplować Przemienione Oblicze Chrystusa; to w końcu czas spotkania z Miłosiernym Ojcem, który oczekuje na kadego z nas, aby przytulić do swojego Serca pełnego dobroci i miłości. U progu tego świętego czasu my Chrystusowcy z prowincji francusko-hiszpańskiej wręcz dosłownie będziemy tego doświadczać, albowiem w pierwszym tygodniu wielkopostnego przygotowania do radosnego i owocnego przeywania tajemnicy Paschy Pana będziemy przeywać swoje zakonne rekolekcje pod kierownictwem ks. prof. dra hab. Pawła Bortkiewicza SChr, znanego w Polsce specjalisty w dziedzinie teologii moralnej, prodziekana Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu, jak i wykładowcy w naszym zakonnym seminarium duchownym. Dlatego te ośmielamy się prosić Was, drodzy Internauci i Czytelnicy naszego kalendarium o modlitewne wsparcie…
Przesyłamy krótki reporta fotograficzno-filmowy z czasu duchowych ćwiczeń oraz filmiki ze wspólnotowej Drogi Krzyowej odprawianej w czasie rekolekcji: 1, 2
Ks. Ryszard Fyda SChr, nasz współbrat i duszpasterz z Dijon wraz z powierzoną sobie wspólnotą francuskiej parafii św. Pawła i miejscową Polonią zachęca do wirtualnych odwiedzin parafialnego kościoła i kaplicy, które na czas Wielkiego Postu ‘przyodziały się’ w nowe szaty: niech i te dekoracje pomogą nam wszystkim dobrze i owocnie przeyć ów święty czas…
« wróć do listy wszystkich wpisów