Kalendarium wydarzeń

Czytając „Głos Katolicki”…

dodano 12 marca 2012
Przeglądając i czytając kolejny numer tygodnika polskiej emigracji znajdujemy retrospektywny artykuł o obchodach 30 rocznicy smutnych wydarzeń grudnia 1981 roku w Polsce – 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego zorganizowanych przez Stowarzyszenie «Internowani stanu wojennego 81 – Przyjaciele Solidarności – Les Amis de Solidarność». Wspólnej modlitwie w czasie tych uroczystości przewodził nasz współbrat, duszpasterz polonijny w departamencie Loary, ks. Roman Szarzyński SChr. Szczegółowe sprawozdanie z tych obchodów, a take o całej działalności Stowarzyszenia przeczytamy w „Głosie katolickim” w sygnalizowanym artykule: B. PORCZAK, „W hołdzie ofiarom stanu wojennego 1981 r.” w: GK LIII[2012], nr 12[2448], s. 18.
« wróć do listy wszystkich wpisów