Kalendarium wydarzeń

Wielki Post AD 2012 w naszej prowincji – jak przeżywamy ten czas w naszych ośrodkach duszpasterskich...

dodano 21 marca 2012
Kontynuując niejako wątek o przeywaniu Wielkiego Postu pragniemy podzielić się z czytelnikami z wielkopostnym telegramem, który na początku tego świętego czasu został przedstawiony wiernym w jednej z naszych wspólnot…

WIELKI POST to czas wyjścia na pustynię. To czas zmagania się z pokusami. To czas uczenia się jak je pokonywać i zwycięać…
WIELKI POST to czas wejścia na wysoką górę. To czas spotkania z Przemienionym Chrystusem i kontemplowania tego Przemienionego Oblicza… To czas przemieniania siebie, czas przemiany swojego serca…
WIELKI POST to czas spotkania się z Miłosiernym Ojcem, to czas powrotu do Boga. To czas doświadczania nieskończonego Miłosierdzia Boego…
Zechciejmy, by ten WIELKI POST był rzeczywiście czasem owocnym, dajmy się prowadzić Duchowi Świętemu.
Niech On nas oświeca swoją mocą i umacnia swoimi darami oraz sprawi, by wielkopostna pielgrzymka była owocna i pozwoliła głęboko przeyć misterium Paschy Pana!

Le temps du Carême, c’est un temps où nous allons dans désert. C’est un temps où nous apprenons comment triompher face aux tentations…
Le temps du Carême, c’est un temps où nous montons sur une haute montagne. C’est un temps de la rencontre avec le Christ Transfiguré et c’est un temps pour comtempler ce Visage Transfiguré… C’est un temps où nous nous transformons, c’est un temps du changement de notre cœur…
Le temps du Carême, c’est un temps de la rencontre avec le Père Miséricordieux, c’est un temps du retour vers Dieu. C’est un temps d’épreuve de la Misércorde Divine Infinie…
Laissons-nous conduire par l’Esprit Saint afin que ce Carême fructifie en nous.
Que l’Esprit Saint nous éclaire avec sa force et nous accorde ses dons. Qu’Il fasse pour que ce pèlerinage du Carême nous permette de vivre profondément le mystère de la Pâque du Seigneur!

W naszych wspólnotach organizowane są dni skupienia i rekolekcje, aby jak najlepiej przygotować do przeycia Świętego Triduum Paschalnego i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Mona by rzec, e po rekolekcjach duszpasterzy, które przeywali oni w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu przyszedł czas na podobne ćwiczenia dla wiernych, którzy są powierzeni ich duszpasterskiej trosce. Oto ‘skrócony’ terminarz z kilku naszych parafii:
• w Bruay La Buissière – po południu we wszystkie niedziele Wielkiego Postu grupka wiernych gromadzi się na naboeństwie Gorzkich Żali, podczas których głoszone są rekolekcyjne nauki;
• w Bagnolet – nauki rekolekcyjne głoszone były przez trzy kolejne wielkopostne niedziele 4, 11 i 18 marca przez naszego najmłodszego Współbrata z prowincji, ks. Zbigniewa Wcisło SChr (szerszą relację znajdziemy w wielkanocnym „Głosie katolickim”: «Rekolekcje wielkopostne w Bagnolet», GK LIII[2012], nr 15[2451], s. 19);
• w Roubaix – rekolekcje odbywały się w trzy kolejne wieczory od 12 do 14 marca a przeprowadził je ks. Tomasz Mikulak SChr z Bruay;
• w Saint Denis – od 23 do 25 marca, a nauki wygłosi ks. Zbigniew Wcisło SChr;
• w Aulnay sous Bois – od 25 do 28 marca (przeprowadzi je ks. dr Jerzy Krzanowski);
• w dniach 29 i 30 marca rekolekcje będą przeprowadzone w kilku ośrodkach, mianowicie: w Lille (przez ks. Ryszarda Kaczora SChr z Guesnain), w Rouvroy-Méricourt (przez o. Stanisława Wodza OMI, superiora domu w Vaudricourt) oraz w Sartrouville-Argenteuil (przez ks. Zbigniewa Wcisło SChr z Aulnay sous Bois);
• w Dijon oraz Fréjus i Grimaud – w Niedzielę Palmową 1 kwietnia organizowany jest dzień skupienia, duchowemu przygotowaniu do świąt paschalnych w Dijon przewodzi ks. Zdzisław Początek SChr z Le Creusot;
• ks. Zdzisław poprowadzi równie przedświąteczne skupienie w Les Gautherets w Wielką Środę 4 kwietnia wieczorem;
• w nurt dobrego przygotowania do świąt paschalnych wpisuje się równie organizowane na północy Francji coroczne spotkanie polonijnych dzieci uczęszczających na katechizm, ich rodziców i katechetów, które w tym roku odbywa się w Bruay La Buissière w środę 21 marca.
« wróć do listy wszystkich wpisów