Kalendarium wydarzeń

Dzień modlitwy dzieci, ich rodziców i katechetów.

dodano 25 marca 2012
W jednej z poprzednich wiadomości zaanonsowano doroczne spotkanie polonijnych dzieci, ich rodziców i katechetów z Nord i Pas de Calais. W tym roku setka dzieci wraz z towarzyszącymi im rodzicami, katechetkami i parafianami przybyła w środę 21 marca do Bruay La Buissière, aby przez wspólną modlitwę i śpiew zawierzyć Panu wszystkie radości, nadzieje i doświadczenia dnia codziennego. W czasie spotkania próbowaliśmy podjąć refleksję nad tematem duszpasterskim tego roku „Kościół – naszym domem = L’Église – notre demeure” oraz przeywanym świętym czasem Wielkiego Postu. Temat to niełatwy, poniewa we współczesnym świecie zapatrzonym niejednokrotnie w to co doczesne i policzalne, w świecie ogarniętym przez konsumpcjonizm oraz dąenie do przyjemności i zaspokojenia poądania trudno odnaleźć prawdziwy DOM, trudno mówić o wartościach nieprzemijających… Podejmujemy jednak tę refleksję, by poszukiwać tego co wieczne, piękne i dobre… Wierzymy, e odnajdziemy to w Bogu, dlatego Mu powierzamy naszą przeszłość, teraźniejszość, jak i przyszłość. Dzieci z poszczególnych wspólnot w czasie liturgii odczytały niektóre z intencji, które przynieśliśmy tego wiosennego popołudnia przed ołtarz. Dla podkreślenia rozwaanego tematu nasze modlitewne intencje ‘umieszczone’ były na domkach bądź świątyniach z kartonu, zapałek lub styropianu. Ta wspólna Eucharystia koncelebrowana przez siedmiu duszpasterzy polonijnych z północnej Francji była kulminacją naszego modlitewnego spotkania. Przewodniczył jej duchowy opiekun Związku Krucjaty Eucharystycznej, ks. Tomasz Mikulak SChr i on te wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym scharakteryzował przeywany okres liturgiczny, ycząc jednocześnie, by był czasem owocnym i pozwolił na głębokie przeycie nadchodzących świąt Zmartwychwstania Pańskiego, by były one zmartwychwstaniem z niewoli grzechu do ycia w wolności dzieci Boych. Nasze spotkanie zakończyło się losowaniem loterii, której wygraną jest udział w Europejskiej Pielgrzymce Polaków do Lourdes (wygrany los ma numer 035) oraz wspólną agapą przygotowaną przez parafian i duszpasterzy z Bruay. I fotorelacja dzięki uprzejmości p. Sylvie Antkowiak, która udostępniła nam zdjęcia, które wykonywała w czasie naszego spotkania.
Sprawozdanie ze wspólnej modlitwy polonijnych dzieci z Nord i Pas-de-Calais przeczytamy równie w dwóch kolejnych numerach „Głosu katolickiego”: LIV[2012], nr 17[2453], s. 17 oraz nr 18[2454], s. 18 (o tym spotkaniu z innej perspektywy).
« wróć do listy wszystkich wpisów