Kalendarium wydarzeń

Piąta Niedziela Wielkiego Postu i Dzień CCFD w Dijon.

dodano 25 marca 2012
Piąta Niedziela Wielkiego Postu jest we Francji Dniem CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement = Katolickiego Komitetu przeciw głodowi i dla rozwoju). W tym roku w dekanacie Dijon południowy-wschód, gdzie dziekanem jest ks. Ryszard Fyda SChr, dzień ten został zorganizowany w jego parafii tj. u św. Pawła. Do uczestnictwa zostali zaproszeni parafianie parafii naleących do wspomnianego dekanatu: św. Pawła, św. Piotra, św. Joanny d’Arc, parafii Longvic – Neuilly les Dijon – Ouges i Domois – Fenay. Dzień ten w tym roku poświęcony był Brazylii i «ludziom bez ziemi», rozpoczął się Mszą Świętą o godz. 10:30 z udziałem dzieci z katechizmu, następnie w sali parafialnej miał miejsce posiłek (miska ryu). Do obecnych dołączyli po porannej mszy, proboszczowie wspomnianych trzech parafii: ks. Claude Gury, ks. Bruno Dufour i ks. Emmanuel Pic. Uczestniczący w spotkaniu, złoyli ofiarę na CCFD, wysłuchali świadectwa członka francuskiego ruchu «Terre de liens» i dwóch młodych chrześcijanek, które w ramach «misji-kooperacji» CCFD w Brazylii, spędziły w tym kraju 3 tygodnie. W tym samym czasie w salce katechetycznej dzieci poznawały problemy Brazylii i ludzi bez ziemi biorąc udział w specjalnie dla nich przygotowanej grze. Relacja fotograficzna.
« wróć do listy wszystkich wpisów