Kalendarium wydarzeń

Requiem aeternam dona eis Domine…

dodano 3 kwietnia 2012
Wydarzenia zbawcze, które wspominamy w Wielkim Tygodniu mają umocnić naszą wiarę, nadzieję i miłość. Jezus umierając i zmartwychwstając wybawił nas od śmierci wiecznej, przywrócił dziecięctwo Boe, dał nadzieję naszego zmartwychwstania, dlatego z ufnością słuchamy i rozwaamy słowa Jezusa: „Ja jestem zmartwychwstaniem i yciem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, yć będzie. Kady, kto yje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. […] Ja jestem drogą i prawdą, i yciem.” (J 11,25-26; 14,6) i swoją modlitwą otaczamy wszystkich zmarłych: zmarłych współbraci, rodziców, dziadków, rodzeństwo, krewnych, przyjaciół, dobroczyńców i parafian. Chrystusowcy, zwłaszcza ci z region paryskiego, uczestniczyli w obrzędach poegnania współbraci kapłanów, zmarłego w styczniu br. śp. ks. infułata Witolda Kiedrowskiego oraz zmarłego przed kilkoma dniami śp. ks. prałata Stanisława Łacnego, którzy długie lata słuyli francuskiej Polonii. 30 marca br. Przełoony prowincji brał udział w pogrzebie śp. Jana Sielickiego, ojca naszego Przełoonego Generalnego.
« wróć do listy wszystkich wpisów