Kalendarium wydarzeń

Trzeciomajowe uroczystości w Houdain.

dodano 3 maja 2012
„Kto ma nadzieję, yje inaczej; zostało mu dane nowe ycie” (BENEDYKT XVI, «encyklika Spe Salvi») – niewątpliwie takim znakiem nadziei dla całego polskiego narodu jest Maryja, Matka Boa. I chyba dlatego doznaje ona takiej czci wśród Polaków w kraju i na emigracji. Licznie zgromadzeni w polskiej kaplicy w Houdain oddaliśmy jej cześć w jej uroczystość Królowej i Matki naszego narodu. Zacytowane słowa z papieskiej encykliki a nade wszystko Chrystusowy testament z krzya (który usłyszeliśmy w Ewangelii) pozwalają nam właśnie w Maryi upatrywać owego znaku nadziei oraz potęnej wspomoycielki i opiekunki. Maryja nieustannie opiekuje się swoimi dziećmi i jednocześnie przypomina o bardzo wanej sprawie – o szukaniu i pełnieniu woli Boej, o posłuszeństwie Bogu we wszystkim i ponad wszystko. Jej FIAT od Zwiastowania po Krzy ma nas nieustannie inspirować, abyśmy my sami potrafili swoim yciem powiedzieć Bogu swoje AMEN i FIAT = «niech mi się stanie według Twojego słowa, Panie!» I to wołanie o posłuszeństwo Boej woli, Jego planom było jedną z wielu intencji naszej wspólnej modlitwy, której przewodniczył ks. proboszcz Jan Kałua SChr; nie zabrakło oczywiście prośby w intencji naszej umiłowanej Ojczyzny oraz w intencji naszej parafialnej wspólnoty i lokalnej społeczności. Nasz wspólny, gromki śpiew przy organowym akompaniamencie s. M. Czesławy CSSF, pięknie przyozdobiona przez Siostry Felicjanki kwiatami kaplica, jak i dawni KSMP-owicze w strojach ludowych przypominają, e polskie tradycje mimo upływu lat wcią są pielęgnowane i kultywowane. Naley zauwayć obecność polonijnych organizacji z pocztami sztandarowymi, władz miasta oraz społeczności francuskiej, która, mona powiedzieć, stale uczestniczy w naboeństwach odprawianych w polskich kaplicach naszej wspólnoty (wymownym tego znakiem jest obecność na naszych trzeciomajowych uroczystościach ks. André Claye z miejscowej parafii). Nasze świętowanie w obiektywie aparatu fotograficznego. Sprawozdanie ukazało się w jednym z majowych numerów „Głosu katolickiego” (GK LIV[2012], nr 21[2457], s. 16)
« wróć do listy wszystkich wpisów