Kalendarium wydarzeń

VII Zjazd Polonii Lazurowego Wybrzeża i uroczystość Bożego Ciała

dodano 17 czerwca 2012
Piękny słoneczny poranek 10 czerwca 2012 roku. Wyruszamy z męem naszym wysłuonym samochodem z parafii st Roch we Fréjus nadmorską drogą obierając kierunek St. Tropez, która nas zaprowadza do Grimaud, gdzie na skrzyowaniu drogi do Plan de la Tour w zacienionym drzewami parku znajduje się średniowieczna kaplica Matki Boej de la Queste. Tam ks. Jerzy Chorzempa SChr ju po raz siódmy zorganizował wraz z PZK Południa Francji coroczny Zjazd Polonii Lazurowego Wybrzea. Przed opuszczeniem Fréjus otrzymaliśmy ostatnie uwagi, polecenia ks. Jerzego i zabraliśmy księy gości w osobach ks. Jana Ciągło SChr, przełoonego prowincji księy Chrystusowców we Francji i Hiszpanii i ks. Zbigniewa Kreta SChr, który mu towarzyszył w celach poznania terenu jego przyszłej misji. Obok naszych gości zabraliśmy te mszał, śpiewniki, biuletyn „Nasza Wspólnota” i oczywiście polską flagę z orłem w koronie, którą umieścimy na przydronym drzewie jako drogowskaz dla przybywających do Grimaud polskich pielgrzymów. Po drodze mijaliśmy malownicze, przykuwające wzrok urokliwe pejzae Zatoki St. Tropez, a mimo to w naszych rozmowach większą uwagę skupiliśmy na tematach związanych z problemami naszego kraju. I tak wymienialiśmy nasze spojrzenia na temat negatywnych skutków nierozliczenia komunizmu, dokonanego ponad głowami społeczeństwa w ramach Porozumienia Okrągłego Stołu, dalej grabieczej prywatyzacji, degradacji cywilizacyjnej państwa, walki z krzyem i religią, zaprzaństwa wobec własnej tradycji i wartości znacznego odłamu społeczeństwa, jak te braku wolności słowa. Nie brakło te pocieszających wieści z kraju, e duch w narodzie nie ginie i setki tysięcy ludzi manifestują na ulicach polskich miast wyraających wolę walki o prawdziwą wolność i prawa chrześcijan we własnym kraju. Do Grimaud dojechaliśmy przed godziną 10:00 i zaraz zabraliśmy się do pracy rozstawiania stołów i krzeseł pod rozłoystymi platanami rosnącymi wokół kaplicy. Powoli te zaczęli przyjedać nasi rodacy i parking zaczął się wypełniać samochodami. Ksiądz Prowincjał, który specjalnie przybył na tę okazję z Parya, wygłosił do nas prelekcję na temat: „Kościół moim domem”, która po jej wygłoszeniu przekształciła się w luźną dyskusję, do której dołączali się kolejni przybywający rodacy z Cannes, Nice, Toulonu, Ste Maxime. Wśród obecnych nie brakło przewodniczącej Polskiego Związku Katolickiego Lazurowego Wybrzea, pani Lidii Maillet-Woźniak, adwokatki i wykładowcy prawa na Uniwersytecie w Toulon – «spiritus movens» ycia polskiej wspólnoty. Czekaliśmy ju tylko na naszego ks. Jerzego Chorzempę, który pozostał rano we Fréjus, aby pełnić posługę duszpasterską dla miejscowej ludności i przeyć z nimi uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w tę tak wspaniałą uroczystość Boego Ciała. Wreszcie przybył i on i miał okazję nawet zabrać głos w kończącej się dyskusji związanej z wygłoszonym referatem.
Wspólne odmówienie litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa po zakończeniu dyskusji stanowiło równie wspaniałe przygotowanie do Eucharystii, na którą liczne zgromadziła się miejscowa Polonia i która rozpoczęła się punktualnie o godz. 13:00. Przewodniczył jej ks. Zbigniew, a homilię wygłosił ks. Prowincjał, w której nawiązał do tematyki prelekcji, przypominając o konieczności zachowania chrześcijańskich korzeni, stanowiących fundament naszej cywilizacji.
Po Mszy św. spotkaliśmy się na wspólnym obiedzie. Stół, na którym nasi rodacy złoyli pokarmy i napoje, był naprawdę suto zastawiony, e było z czego wybierać, eby się posilić. Przy stołach nie brakło ciekawych spotkań i rozmów na róne tematy. Skoro wszyscy się posilili, przeszliśmy do kaplicy, aby tam przeyć wspaniałą inscenizację słowno-muzyczną o Aniele Stróu zaprezentowaną przez dzieci. Przygotowały ją pani Lidia wraz ze swoją przyjaciółką, psycholog Kamilą Saissi-Pawłowicz i Iwoną Bernier. Ks. Jerzy te je wspomagał.
Ten występ przysporzył wiele radości i wzruszeń dla zgromadzonych tutaj Polaków. Po występie mona było znów się posili i dalej prowadzić rozmowy. I tak do nocy mona by było rozmawiać, gdyby nie wzywające od poniedziałku obowiązki. Ksiądz Jerzy ju zapowiedział kolejne spotkania: opłatkowe na 20 stycznia 2013 r. i zjazd za rok w niedzielę 9 czerwca 2013 r. Wszyscy będziemy na nie czekali z nadzieją, zwłaszcza na szczęśliwy powrót z sierpniowego zastępstwa naszego ukochanego ks. Jerzego z Grecji, jeeli tam nie zostanie. Myśmy udali się do naszych domów wraz z innymi rodakami, a nasi księa na kolejną Mszę św. o godz. 20:00 w Port Grimaud.
Olimpia Ukleja
Fotorelacja...
Sprawozdanie ukazało się w „Głosie Katolickim” (O. UKLEJA, «Zjazd Polonii i Uroczystość Boego Ciała», GK LIV[2012], nr 28[2464], s. 18).
« wróć do listy wszystkich wpisów