Kalendarium wydarzeń

Æwiczenia rekolekcyjne kapłanów pracujących w Polskiej Misji Katolickiej we Francji.

dodano 3 września 2012
W pierwszym tygodniu września kapłani pracujący w Polskiej Misji Katolickiej we Francji spotykają się na dorocznych ćwiczeniach rekolekcyjnych; wśród nich są równie Chrystusowcy posługujący na francuskiej ziemi. Nauki głosi J.E. abp Stanisław Gądecki, arcybiskup-metropolita poznański i wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Tegoroczne rekolekcje stają się swoistym przygotowaniem do ROKU WIARY, który za miesiąc zostanie zainaugurowany przez papiea Benedykta XVI, a dla nas – Chrystusowców – te rekolekcje stanowią te swoiste duchowe przygotowanie do obchodów 80 rocznicy powstania Zgromadzenia: chocia główne uroczystości jubileuszowe są przewidziane na uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, tytularną uroczystość Zgromadzenia, to wspominając przypadającą na 8 września rocznicę podpisania przez Augusta kardynała Hlonda Aktu Załoycielskiego Towarzystwa i przez ten święty czas rekolekcji chcemy wcią na nowo rozbudzać apostolską gorliwość w realizacji misji i charyzmatu wspólnoty, do której Pan nas powołał.
W „Głosie katolickim” znajdziemy szersze sprawozdanie z tych kapłańskich rekolekcji oraz towarzyszącemu im Zjazdu Duszpasterskiego. Ten sam numer obok wspomnianej relacji zamieszcza równie wzmiankę o 80 urodzinach naszej zakonnej wspólnoty… A zatem zapraszamy do lektury: T. SOKÓŁ, «Rekolekcje i Zjazd Duszpasterski 2012», GK LIV[2012], nr 33[2469], s. 16-17.19; «Od 80 lat wraz z polskimi emigrantami», GK LIV[2012], nr 33[2469], s. 17.
« wróć do listy wszystkich wpisów