Kalendarium wydarzeń

Dzień skupienia u progu ROKU WIARY w Stella Plage.

dodano 9 października 2012
„Kościół jako całość, a w nim jego pasterze muszą tak jak Chrystus wyruszyć w drogę, aby wyprowadzić ludzi z pustyni ku przestrzeni ycia, ku przyjaźni z Synem Boym, ku Temu, który daje nam ycie – pełnię ycia” (BENEDYKT XVI, «List Apostolski „Porta fidei”», 2; por. BENEDYKT XVI, «Homilia podczas Mszy św. z okazji inauguracji pontyfikatu [24 kwietnia 2005 r.]») – te papieskie słowa, które zostały nam przypomniane w czasie dnia skupienia u progu ROKU WIARY, winny nam nieustannie w tym czasie brzmieć w uszach i przypominać o naszym posłannictwie. Bo, jak powiedział w innym miejscu Ojciec Święty (i o czym równie przypomniał przewodzący naszemu skupieniu ks. Robert Biel SChr, przełoony naszego domu zakonnego w Częstochowie, duszpasterz powołaniowy i promotor Ruchu Czystych Serc) „wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga się od księdza, by był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki. Oczekuje się od niego, by był ekspertem w dziedzinie ycia duchowego. […] Nie jest wcale konieczne, aby kapłan był zorientowany we wszystkich aktualnych, zmiennych trendach; wierni oczekują od niego, e będzie raczej świadkiem odwiecznej mądrości, płynącej z objawionego Słowa.” (BENEDYKT XVI, «Przemówienie podczas spotkania z duchowieństwem w archikatedrze warszawskiej [25 maja 2006 r.]») Papieskie słowa i komentarz ks. Roberta poparty doświadczeniami z rónych rekolekcji i spotkań modlitewnych wymagają…; wymagają przede wszystkim prowadzenia głębokiego ycia duchowego… A dlaczego? Bo zło realnie istnieje i nieustannie czyha, czyha przede wszystkim na tych, którzy są przewodnikami w Chrystusowej Owczarni, o czym przypominają słowa św. Piotra Apostoła powtarzane we wtorkowej Komplecie: „Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąy szukając kogo poreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu.” (1 P 5,8-9) Dlatego te w konferencji padły konkretne pytania i propozycje – Co chcę zmienić w moim yciu duchowym, co zmienię w kalendarzu dnia i tygodnia, aby na nowo rozpalić się apostolską gorliwością, aby umacniać wiarę i wystrzegać się wszelkich pokus? Zatem wypada nam zabrać się do wytęonej pracy, aby rozpoczynający się Rok Wiary przeyć owocnie i by nasza duszpasterska posługa przynosiła jak najpiękniejsze i najtrwalsze owoce…
Ponadto pragniemy zachęcić do lektury i rozwaenia listu apostolskiego Benedykta XVI „Porta fidei” zapowiadającego ROK WIARY:
tekst hiszpański;
tekst francuski;
tekst polski.
Zapraszamy równie na bloga, którego prowadzi ks. Robert… A nasze modlitewne skupienie ‘zauwaa’ tygodnik polskiej emigracji (GK LIV[2012], nr 38[2474], s. 16).
« wróć do listy wszystkich wpisów