Kalendarium wydarzeń

ROK WIARY rozpoczęty…

dodano 14 października 2012
11 października 2012 r., w 50 rocznicę rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II i w 20 rocznicę promulgacji nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego (który jest jednym z owoców tego Soboru), Ojciec Święty Benedykt XVI uroczyście zainaugurował ROK WIARY. W homilii podczas Mszy Świętej Ojciec Święty ukazywał potrzebę przeycia tego czasu, mówiąc m.in.: „Jeśli dzisiaj Kościół proponuje nowy Rok wiary i nową ewangelizację, nie robi tego aby uczcić jakąś rocznicę, ale poniewa jest to konieczne nawet bardziej ni przed 50 laty! […] Take inicjatywa utworzenia Papieskiej Rady, której celem jest krzewienie nowej ewangelizacji, a której dziękuję za szczególne zaangaowanie w Rok wiary, mieści się w tej perspektywie. W minionych dziesięcioleciach rozwinęło się duchowe «pustynnienie». […] Wychodząc od doświadczenia tej pustyni, od tej pustki, moemy odkryć na nowo radość wiary, jej yciowe znaczenie dla nas, męczyzn i kobiet. Na pustyni odkrywa się wartość tego, co jest niezbędne do ycia; w ten sposób we współczesnym świecie istnieją niezliczone znaki pragnienia Boga, ostatecznego sensu ycia…” (BENEDYKT XVI, «Homilia podczas Mszy Świętej na rozpoczęcie Roku Wiary [11 października 2012 r.]») Ks. Federico Lombardi, rzecznik Stolicy Apostolskiej, w cotygodniowym felietonie dla Radia Watykańskiego, nawiązując do uroczystości otwarcia ROKU WIARY i do wieczornego spotkania papiea z pielgrzymami i wspólnej z nimi modlitwy, powiedział, e ROK WIARY nie będzie tryumfalnym wydarzeniem, ale pełnym prostoty zwróceniem się ku Bogu.
Równie na szczeblu diecezjalnym dokonywały się uroczyste rozpoczęcia ROKU WIARY. Odbywały się one bądź w niedzielę poprzedzającą uroczystości watykańskie (kiedy to papie otwierał XIII Zwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów na temat «Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej»), bądź w niedzielę po inauguracji ROKU WIARY w bazylice św. Piotra. W tych celebracjach na francuskiej i hiszpańskiej ziemi brali udział kapłani z Towarzystwa Chrystusowego pracujący w tych krajach.
Oto kilka przykładów z francuskiej ziemi: z Paray-le-Monial, z Cambrai i z Arras.
« wróć do listy wszystkich wpisów