Kalendarium wydarzeń

Co słychać u Chrystusowców w Burgundii i nad Loarą?

dodano 16 października 2012
Z odpowiedzią na zawarte w tytule pytanie spieszy „Głos katolicki” w numerze przeznaczonym na Niedzielę Misyjną. Z tego numeru dowiadujemy się, i ks. Zdzisław Początek SChr (nowy duszpasterz z La Ricamarie) w niedzielę 30 września po Mszy Świętej w Roche-la-Molière w aglomeracji Saint Etienne poświęcił odnowiony pamiątkowy Krzy, który został postawiony przed prawie 60 laty na pamiątkę odprawionych Misji Świętych w okolicznych ośrodkach duszpasterskich. Przesłanie tych Misji „Ratuj duszę swoją”, które umieszczono na Krzyu, jest wcią aktualne – warto się nim przejąć i wziąć je do serca w rozpoczętym ROKU WIARY. Więcej o tym wydarzeniu w „Głosie”: B. PORCZAK, «Zgodnie z potrzebą wiary», GK LIV[2012], nr 37[2473], s. 15. Przewracając na kolejną stronę tygodnika polskiej emigracji znajdziemy relację ks. Tomasza Tobysa SChr z parafialnego obiadu w Les Gautherets, którego honorowymi gośćmi byli: père Jean-Robert Courtot, wikariusz biskupi diecezji Autun oraz ks. Roman Szarzyński SChr, nowy proboszcz wspólnoty z Le Creusot (T. TOBYS, «Obiad parafialny w Les Gautherets», GK LIV[2012], nr 37[2473], s. 16). Fotograficzną relację z tego wydarzenia znajdziemy równie na parafialnej stronie internetowej.
Swoistym dopowiedzeniem do tej, jak i poprzedniej wiadomości stanowi informacja, e ks. Ryszard Fyda SChr, duszpasterz z Dijon uczestniczył w spotkaniu kapłanów z Burgundii, jakie odbywało się w Paray-le-Monial, w dniach 14-16 października 2012 r., zgromadziło ponad 200 kapłanów z prowincji i było refleksją nad Vaticanum II i jego owocami. Na internetowej stronach archidiecezji dijońskiej oraz lokalnego dziennika znalazły się sprawozdania z tego wydarzenia, a sam ks. Ryszard dołącza kilka zdjęć
« wróć do listy wszystkich wpisów