Kalendarium wydarzeń

22 października…

dodano 22 października 2012
„Meldujemy Tobie, radosny przyjacielu z Ojczyzny niebieskiej, trwający na kolanach przed Świętą Boą Rodzicielką: Zwycięstwo, które ukazałeś, krzepiąc nas na duchu – przyszło. I to przyszło w imię Matki Chrystusowej…”, te słowa wypowiedział w rzymskim kościele Il Gesù Prymas Tysiąclecia Sługa Boy Stefan kard. Wyszyński wieczorem w dniu inauguracji pontyfikatu bł. Jana Pawła II (która odbywała się w dniu 30 rocznicy śmierci Augusta kard. Hlonda). Odnosił się w ten sposób do ostatnich słów kardynała Hlonda, który na łou śmierci mówił: „Módlcie się – uratować mnie moe tylko cud Matki Najświętszej… Siły szatańskie zwycięyły moje ciało. Lecz wy walczcie dalej. Zwycięstwo wasze jest pewne. Niepokalana dopomoe wam do zwycięstwa… Nie rozpaczajcie! Nie rozpaczajcie! Lecz zwycięstwo gdy będzie, będzie zwycięstwem błogosławionej Maryi Dziewicy.”
Dziś 22 października jest dniem liturgicznego wspomnienia Papiea-Polaka i w codziennej modlitwie przyzywamy jego orędownictwa. Chcemy jednak jeszcze raz zaczerpnąć z jego dzieła i nauczania, chcemy realizować jego testament. My – Chrystusowcy, duchowi synowie Prymasa Hlonda, pamiętamy, e to take dzień odejścia do wieczności naszego Ojca Załoyciela, tote sięgamy równie do jego duchowej spuścizny. I w dziele ycia, w nauczaniu obu tych Wielkich Polaków szukamy wskazówek, by pięknie i godnie yć, by pięknie realizować swoje zakonne i kapłańskie powołanie. Ośmielamy się jednocześnie prosić wszystkich czytelników naszej prowincjalnej kroniki o modlitwę w intencji beatyfikacji Kardynała Załoyciela…
***
Modlitwa o uproszenie potrzebnych łask za wstawiennictwem Sługi Boego Augusta kardynała Hlonda
Boe, nasz Ojcze, dziękuję Ci za to, e dałeś naszej Ojczyźnie Kardynała Augusta Hlonda, Biskupa i Prymasa Polski, wielkiego i arliwego czciciela Niepokalanej Dziewicy, Matki Twojego Syna i naszej Matki oraz, e uczyniłeś go troskliwym ojcem i opiekunem Polonii Zagranicznej. Racz wzbudzić i w moim sercu gorącą miłość ku Tobie i synowską cześć ku Maryi Wspomoycielce Wiernych, a dla wsławienia Twojego Imienia racz mi udzielić za wstawiennictwem Sługi Boego Kardynała Augusta łaski, o którą pokornie proszę. Amen.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
Ponawiamy te zaproszenie na strony internetowe poświęcone naszym sługom Boym oraz sylwetkom wybitnych Chrystusowców – świadków wiary, które zostały przygotowane przez Ośrodek Postulatorski Towarzystwa Chrystusowego.
« wróć do listy wszystkich wpisów