Kalendarium wydarzeń

A w Lille… dziękczynienie… za dar powołania i kapłaństwa… oraz za plony…

dodano 22 października 2012
Dwie niedziele września br. w polonijnej wspólnocie w Lille, gdzie duszpasterzem jest ks. Marek J. Kacprzak SChr upłynęły pod znakiem dziękczynienia. W słoneczną niedzielę 23 września parafianie dziękowali Bogu za łaskę powołania i kapłaństwa ks. Jérôme Maljean, kapelana wojskowego, który w czerwcu br. przyjął święcenia kapłańskie i który kilkakrotnie gościł ju jako diakon w polskiej kaplicy w Lille. To pierwsze prymicje w tutejszej wspólnocie, więc nic dziwnego, e Msza Święta była wyjątkowo uroczysta. Po Eucharystii ks. Jérôme udzielił wszystkim prymicyjnego błogosławieństwa. Natomiast w kolejną niedzielę odbywały się tradycyjne ju parafialne doynki. Parafianie, niektórzy poubierani w ludowe stroje, z koszami pełnymi owoców, warzyw, kłosów zboa przybyli na Eucharystię, aby podziękować Panu Bogu za urodzaj i za tegoroczne zbiory. A więcej o tych wydarzeniach przeczytamy w „Głosie katolickim” (J.M., «Dziękczynienia w Lille», GK LIV[2012], nr 38[2474], s. 18).
« wróć do listy wszystkich wpisów