Kalendarium wydarzeń

Uroczystości Święta Niepodległości w Getafe.

dodano 14 listopada 2012
W 94 rocznicę odzyskania niepodległości, 11 listopada 2012 roku, wspólnota polonijna z Getafe zgromadziła się w Sanktuarium Najświętszego Serca na Wzgórzu Aniołów znajdującym się w pobliu Getafe. O godz. 11:00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks. Jan Ciągło SChr – prowincjał Chrystusowców we Francji i Hiszpanii i on te wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym nawiązywał do trudnej historii naszego narodu i długiego wyczekiwania upragnionej wolności: „To dzięki wierze w Boga i wielkiej nadziei opartej na miłości do Boga i Ojczyzny, naród przetrwał i dziś cieszy się wolnością”. Cytując słowa wielkiej rodaczki, św. Urszuli Ledóchowskiej, wypowiedziane w tamtym czasie, homilista przypomniał, e „Ojczyzna to wielki dar, to wielki zbiorowy obowiązek wszystkich. Jesteśmy wolni, ale czy ju całkowicie bezpieczni. Czy nastąpił kres naszej niewoli? Wojna, czy wojny – naleą do mrocznych wspomnień przeszłości, ale walka wre w najlepsze, walka miedzy wiarą a niewiarą, między moralnością a niemoralnością, naród zaś daje się bezwolnie kierować ku złemu.” Jake te słowa i współcześnie są aktualne. Bo przecie jesteśmy świadkami tej walki między złem a dobrem, między moralnością a niemoralnością. Dlatego trzeba być odwanym i czujnym, by nie ulec lansowanej przez pewne środowiska neopogańskiej wizji świata i ycia człowieka. Przywołane zostały take słowa bł. Jana Pawła II wypowiedziane w Płocku 7 czerwca 1991 roku podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny: „Trudna jest wolność, którą mamy. Wolność jest trudna. Wolność jest trudna, trzeba jej się uczyć, trzeba się uczyć być prawdziwie wolnym, trzeba się uczyć być wolnym tak, aeby nasza wolność nie stawała się naszą własną niewolą, zniewoleniem wewnętrznym, ani te nie stawała się przyczyną zniewolenia innych. […] trzeba się uczyć, jak być wolnym w rónych wymiarach ycia.” Jest to wielkie zadanie dla kadego z nas. Tego wymaga od nas Bóg i miłość do Ojczyzny. W uroczystościach uczestniczyło około 200 Polaków, wśród nich przedstawiciele organizacji polonijnych z Getafe i Mostoles, gdzie pracuje ks. Andrzej Sobczyk SChr.
« wróć do listy wszystkich wpisów