Kalendarium wydarzeń

Jak Polonia we Francji i Hiszpanii obchodzi Narodowe Święto Niepodległości…

dodano 19 listopada 2012
Nie tylko w Getafe obchodzono Narodowe Święto Niepodległości… W wielu miejscach na świecie Polacy gromadzili się na patriotycznych i religijnych uroczystościach. We wspólnej modlitwie, w której z racji przypadającej w tym roku niedzieli uczestniczyła nieco większa liczba wiernych, dziękowaliśmy Bogu za dar wolności i niepodległości i prosiliśmy, aby wspierał nas w budowaniu wspólnego dobra, któremu na imię Polska (kraj, który z rónych powodów opuściliśmy my bądź nasi przodkowie) lub Francja czy Hiszpania (kraje, w których zamieszkaliśmy i w których próbujemy zapewnić sobie lepsze jutro). A ta modlitwa jest dzisiaj bardzo potrzebna, bo wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za Ojczyznę, za jej materialny i duchowy ład – dlatego nasze ufne i gorące wołanie, aby Pan obdarzał mądrością wszystkich, i rządzących, i rządzonych.
Od kilku lat w piękny sposób ten dzień obchodzony jest w Dunkierce: wspólna modlitwa, oddanie hołdu bohaterom – obrońcom Ojczyzny i walczącym o jej wolność i godność, w końcu wspólne radowanie się przy stole miejscowej wspólnoty polonijnej z przyjaciółmi z Polski… Dzięki uprzejmości i yczliwości p. Dariusza Relugi otrzymaliśmy fotograficzną relację z Narodowego Dnia Niepodległości w Dunkierce.
Równie Polonia z aglomeracji Saint-Etienne spotkała się na wspólnej modlitwie w intencji Ojczyzny. W „Głosie Katolickim” znaleźliśmy zaproszenie do udziału w tym modlitewnym spotkaniu (GK LIV[2012], nr 38[2474], s.18)
« wróć do listy wszystkich wpisów