Kalendarium wydarzeń

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w 80 roku istnienia Towarzystwa Chrystusowego.

dodano 26 listopada 2012
„«Królestwo Boe nie przychodzi dostrzegalnie i nie powiedzą: oto tu jest albo tam; ale królestwo Boe jest w nas, bo bliskie jest słowo, na naszych ustach i w naszym sercu», to niewątpliwie ten, kto się modli o jego przyjście, prosi tym samym, aby królestwo, które jest w nim, rozwijało się, owocowało i dopełniało. […] To zaś królestwo Boe, które jest w nas, w miarę naszego ustawicznego postępu osiągnie doskonałość, gdy się wypełnią słowa Apostoła, e Chrystus, pokonawszy wszystkich swoich nieprzyjaciół, przekae «królowanie Bogu i Ojcu, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.» […] Jeśli zatem chcemy, aby Bóg w nas królował, «niechaj grzech nie króluje w naszym śmiertelnym ciele», ale raczej zadajmy śmierć «temu, co jest przyziemne w naszych członkach», by wydać owoce Ducha. Wtedy Pan przechadzać się będzie w nas, jakby w duchowym raju.” (ORYGENES, «O modlitwie», XXV), tak w jednym ze swoich dzieł pisał Orygenes, jeden z Ojców Kościoła. Czy nie zachęcają nas te słowa do jeszcze gorliwszej modlitwy o przyjście królestwa Boego! A gdy do tych słów Orygenesa dodamy profetyczną myśl naszego Załoyciela, Augusta kard. Hlonda, e „królestwo Chrystusowe raz jeszcze odnowi świat i potęnieć będzie jako «panowanie prawdy i ycia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju»”. (A. HLOND, «Dzieła», t. I, s. 283), to rzeczywiście trzeba nieustannie wołać o przyjście tego królestwa, by ono odnawiało oblicze tego świata, by czyniło ten świat lepszym i bardziej przyjaznym… Nie tylko naley modlić się słowami, ale całym yciem czyli kady i kada z nas musi stawać się heroldem tego królestwa przez ycie prawdziwie chrześcijańskie, przez świadectwo naszej przynaleności do Chrystusa Króla. Uświadamiamy to sobie zwłaszcza w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, gdy pragniemy oddać cześć Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata. Ta uroczystość to tytularne święto naszej zakonnej wspólnoty, dlatego my – Chrystusowcy jeszcze bardziej kładziemy nacisk i pytamy się samych siebie, czy nasze posługiwanie wśród Rodaków na wychodźstwie jest owym głoszeniem królestwa Boego, które ma odnawiać ten świat… Nieśmiało prosimy o modlitewne wsparcie wszystkich czytelników naszego kalendarium, abyśmy jak najlepiej i najwłaściwiej wypełniali nasze posłannictwo, realizowali charyzmat i misję zgromadzenia.
To modlitewne wołanie o dobre owoce naszej posługi rozbrzmiewało we wszystkich naszych wspólnotach we Francji i Hiszpanii. W tym roku, w roku 80-lecia istnienia zgromadzenia, chcieliśmy wyśpiewać hymn uwielbienia i wdzięczności, nasze MAGNIFICAT i TE DEUM za wszelkie dary i łaski, które otrzymujemy nieustannie od Tego, który jest naszym Bogiem i Panem, Królem i Zbawicielem… Ten hymn zabrzmiał szczególnie w czasie listopadowego dnia skupienia, gdy mogliśmy się spotkać w braterskiej wspólnocie, ale równie brzmiał w czasie centralnych uroczystości jubileuszowych w Domu Głównym w Poznaniu, w których udział brali Przełoony Prowincji i najstarszy Współbrat pracujący w jej strukturach. Słowa wdzięczności i uwielbienia słychać było take w kadej wspólnocie, gdzie posługujemy. Radosne świętowanie przedłualiśmy w czasie braterskich agap czy bankietach z Parafianami.
« wróć do listy wszystkich wpisów