Kalendarium wydarzeń

Francuski etap peregrynacji Jasnogórskiej Ikony w obronie życia.

dodano 26 listopada 2012
Wspomnieliśmy ju na łamach kalendarium, e Ikona Jasnogórska w ramach swej wędrówki od Oceanu do Oceanu w obronie ycia zawita do miejscowości Genlis (w archidiecezji Dijon). Z „Głosu Katolickiego” dowiadujemy się, e odwiedzi Strasburg (GK LIV [2012], nr 42[2478], s. 16). Tam te wskazane są ramy czasowe tych ‘odwiedzin’. Natomiast gdy zaglądniemy na oficjalną stronę internetową tej modlitewnej akcji, to ukae się nam cały program peregrynacji po francuskiej ziemi. W polskiej wersji językowej strony internetowej czytamy, i „Matka Boa Swoją pielgrzymkę po tradycyjnie i odwiecznie «Maryjnej» ziemi francuskiej rozpocznie od małej miejscowości na północy kraju, w departamencie Pas-de-Calais. Stanie na małym polskim skrawku (w Vaudricourt koło miasteczka Béthune) w Instytucie św. Kazimierza, który od czasów II wojny światowej był siedzibą polskiej wiceprowincji oo. Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. To w tym regionie słuyli oni od 1945 roku kilkunastu wspólnotom polonijnym, gromadzącym się w polskich kościołach i kaplicach. Przekazywali wiarę, uczyli patriotyzmu, języka, historii. Uczyli Polski. Północna część Francji przez cały XIX wiek nierozłącznie związana była z Polakami. W czasie zaborów ksiąę Poniatowski sprowadził ich tutaj do pracy w kopalniach węgla kamiennego. Po I wojnie światowej zatrudniano ich masowo, aby odbudowywali dokumentnie zniszczony region. Przyjedali z Polski i z Zagłębia Ruhry. Kilkusettysięczna polska społeczność, która według historyków w szczytowym okresie dochodziła do 1 miliona, była rozsiana w setkach miasteczek górniczego Pas-de-Calais. Kopalnie zamknięto w latach 70. ubiegłego stulecia. Polonijna młodzie w poszukiwaniu pracy wyjechała do innych regionów. Dziś trzecie i czwarte pokolenie dawnych polskich górników często nie mówi ju po polsku. Pozostało tylko polskie nazwisko, imię, silne przywiązanie do tradycji świątecznych i kulinarnych oraz wiara. Polskich parafii w Pas-de-Calais jest coraz mniej, ale te, które zostały, tętnią i tak większym yciem ni ich francuskie «siostry».”
I rzeczywiście wieczorem 25 listopada br. Jasnogórska Ikona zawitała do Vaudricourt. Od apelowej godziny w niedzielę do poniedziałkowego wczesnego popołudnia trwało modlitewne czuwanie prowadzone przez mieszkających tam Ojców Oblatów. U stóp obrazu MB Częstochowskiej gromadzili się okoliczni mieszkańcy, równie i polskiego pochodzenia, aby Bogu przez ręce Maryi powierzać blaski i cienie codziennego ycia, intencje osobiste i wspólnotowe. Główna idea i intencja peregrynacji, ochrona i obrona ludzkiego ycia i godności, w sposób uroczysty wybrzmiała podczas AKTU ODDANIA OCHRONY CYWILIZACJI ŻYCIA I MIŁOŚCI W RęCE NAJŚWIęTSZEJ MARYI PANNY wypowiedzianego na zakończenie uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem przełoonego domu w Vaudricourt. Trzeba zaznaczyć, e wśród oddających cześć Najświętszej Panience i powierzających Jej swoje sprawy nie zabrakło parafian ze wspólnot, gdzie posługują Chrystusowcy oraz ich duszpasterzy.
Była zapowiedź, jest i sprawozdanie: dzięki ks. Ryszardowi Fydzie SChr, duszpasterzowi Polaków w archidiecezji Dijon dowiadujemy się jak przebiegała ‘wizyta’ Jasnogórskiej Ikony w oddalonym o 20 km od Dijon Genlis. Mszę Świętą koncelebrowali księa obsługujący ten teren (20 kościołów ): ks. François Béal – proboszcz parafii Genlis, ks. Raoul Mutin – kompozytor, piosenkarz religijny, kapelan więzienia w Dijon; ks. Jean Louis Portay (wikariusz i kapelan wojska) oraz duszpasterz Polaków w archidiecezji dijońskiej ks. Ryszard Fyda SChr, który odczytał m.in. Ewangelię, odmówił „Zdrowaś Maryjo” i Apel Jasnogórski po polsku. Wśród uczestników tego modlitewnego, krótkiego spotkania z Jasnogórską Ikoną oprócz Francuzów, uczestniczyło kilkoro Polaków lub Francuzów polskiego pochodzenia.
« wróć do listy wszystkich wpisów