Kalendarium wydarzeń

Adwentowe oczekiwanie w polonijnej parafii w Bruay La Buissière…

dodano 11 grudnia 2012
Kadego roku wspólnota polonijna z Bruay La Buissière oraz okolicznych miejscowości gromadzi się na wspólnej modlitwie w dniu św. Barbary, patronki górników i ludzi ciękiej pracy… W tym roku równie zgromadziliśmy się na Mszy Świętej sprawowanej przez naszych duszpasterzy w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa, aby przez wstawiennictwo św. Barbary powierzać Dobremu Bogu wszystkie nasze intencje, szczególnie intencje górników (bo jak powszechnie wiadomo, północna Francja to ziemia kopalń – le bassin minier, która w latach dwudziestych i trzydziestych minionego stulecia dała zatrudnienie wielu naszym Rodakom): dla yjących prosiliśmy o zdrowie i siły, jak i potrzebne łaski a dla zmarłych, a zwłaszcza dla tych, którzy zginęli w wypadkach na kopalni – o dar ycia wiecznego. W wygłoszonej homilii usłyszeliśmy zachętę do wytrwałej i gorliwej modlitwy oraz do otwartości na Boe działanie, bo, jak przypominał homilista, Pan przychodzi nieustannie: przychodzi, by nas napełniać swoją mocą i łaską. Potrzebuje jednak naszego otwarcia, prostoty i pokory a wtedy dostrzeemy, e Bóg jest i pragnie działać w nas i przez nas. Mamy nadzieję, e te wskazówki na początku czasu adwentowego czuwania pomogą nam owocnie przeyć ten czas i dobrze przygotować się do Świąt Narodzenia Pańskiego, jak i dadzą nam umiejętność rozpoznawania przychodzącego Pana w kadej chwili naszego ycia…
Dlatego te kadego dnia Adwentu musimy stawiać sobie na nowo pytania: Czy jestem gotowy (gotowa) dobrze i owocnie przeyć ten czas; czy jestem gotowy (gotowa) podjąć wszystkie jego zobowiązania? I co zamierzam przedsięwziąć, by ten czas był rzeczywiście czasem czuwania, modlitwy i radosnego oczekiwania? = Est-ce que je suis prêt à prendre tout engagement en ce temps de l’Avent? Quels décisions et résolutions dois-je prendre? Te pytania powracają w sposób szczególny w kolejne adwentowe niedziele, gdy słyszymy wezwanie Jana Chrzciciela, by przygotować drogi Panu, by prostować ścieki dla Niego. W dobrym przeyciu czasu Adwentu i daniu właściwej odpowiedzi na nurtujące nas pytania próbował równie pomóc odwiedzający naszą wspólnotę ks. infułat Stanisław Je, Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Przybył on w jego drugą niedzielę, by uhonorować złotym medalem zasługi PMK naszych Parafian, KRYSTYNę i TEODORA KUROWIAK, za ofiarną pracę na rzecz Misji, zwłaszcza za dzieło organizowania Domu PMK „Bellevue” w Lourdes i parafii św. Genowefy w Paryu XVI. Te wszystkie adwentowe przeycia skłaniają nas do ufnej, gorącej i wytrwałej modlitwy: Dobry Boe, proszę Cię, by nadzieja Adwentu pozwoliła mi prostować często poplątane ścieki mojego ycia = Seigneur Dieu, je Te prie que l’espérance de l’Avent me permette d’aplanir et de corriger les chemins embrouillés de ma vie. Amen.
« wróć do listy wszystkich wpisów