Kalendarium wydarzeń

Obchody Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy w Dijon.

dodano 21 stycznia 2013
Z tygodniowym opóźnieniem, w niedzielę 20 stycznia br., w kościele st Bernard w Dijon, obchodzony był Światowy Dzien Migranta i Uchodźcy. Uroczystość ta została przygotowana przez Duszpasterstwo Migrantów archidiecezji dijońskiej. Całe to spotkanie wspólnot etnicznych rozpoczęło się o godzinie 10:15, krótką konferencją Pasterza Archidiecezji, J.E. abpa Rolanda Minnerath na temat zjawiska emigracji i misji Kościoła w tym względzie. Następnie, na początku mszy międzynarodowej, Ksiądz Arcybiskup poświęcił nowe witrae w świątyni i rozpoczęła się Eucharystia z udziałem przedstawicieli Ameryki Południowej, (Boliwia); Azji (Indie, Wietnam), Afryki (Kongo, Gabon, etc) oraz Europy (Portugalia, Hiszpania, Chorwacja, Polska) i miejscowych parafian. Wśród koncelebransów, obok ks. Arcybiskupa, naley wymienić: delegata biskupiego do spraw migracji w archidiecezji ks. Marcela Luedi (Kongo), delegata biskupiego do spraw relacji z Islamem i proboszcza parafii Auxonne, który wcześniej przez długie lata był misjonarzem w Azji ks. Michela de Gigord, proboszcza miejscowej parafii st Bernard ks. Vincenta Richard i jego współpracownika – wikariusza parafii ks. Ernesta Tunta Songo (Kongo), a take duszpasterzy grup etnicznych – kapelana Chorwatów ks. Antuna Orsolic z Lyonu i kapelana Polaków w archidiecezji ks. Ryszarda Fydę SChr, posługującego aktualnie w katedrze st Bénigne w Dijon. Kada wspólnota narodowościowa, wzięła aktywny udział we Mszy Świętej: Polacy uczestniczyli przez pierwsze czytanie w Liturgii Słowa, intencję modlitwy powszechnej, udział w procesji z darami (ofiarowali polski wyrób z Zakopanego – ser góralski Oscypek).
Po Eucharystii wszyscy spotkali się w salce parafialnej na tradycyjnym «aperitiwie», potem z przyniesionych i ofiarowanych na wspólny stół potraw spoyli obiad. Następnie, na umilenie popołudnia i przedłuenie braterskiego świętowania w części artystycznej wystąpiła grupa studentów śpiewających Gospel z Katolickiego Centrum Uniwersyteckiego (CCU) w Dijon, zespół dzieci i starszych ze wspólnoty portugalskiej z Auxonne, grupa tancerzy tańca regionalnego z Dijon, która wciągała do wspólnego tańca uczestników biesiady. Przebieg spotkania i jego atmosfera wszystkim przypadła do gustu, szczególnie tym, którzy po raz pierwszy brali udział w takim międzynarodowym spotkaniu i liturgii.
W załączeniu diaporama zdjęć do obejrzenia i trzy krótkie materiały wideo… Sprawozdanie ukazało się równie w „Głosie Katolickim” (R. FYDA, «Dzień Migranta i Uchodźcy w Dijon», GK LIV[2013], nr 5[2487], s. 14).
« wróć do listy wszystkich wpisów