Kalendarium wydarzeń

Jasełka w polonijnej parafii Bruay La Buissière.

dodano 6 lutego 2013
Przedstawienia jasełkowe wpisują się w roczny program duszpasterski polonijnej parafii w Bruay La Buissière. Na początku tego roku dzieci uczęszczające na katechizację przygotowywane przez swoje katechetki odegrały te Boonarodzeniowe misteria wobec licznie zgromadzonych parafian. Najpierw w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bruay w Niedzielę Chrztu Pańskiego, na zakończenie liturgicznego okresu Boego Narodzenia, a następnie w salle polyvalente w Houdain w święto Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni, kiedy to w polskiej tradycji kończymy śpiewanie kolęd i pastorałek. Ów występ naszych dzieci to nie tylko oddanie czci Nowonarodzonemu Zbawicielowi, lecz a moe przede wszystkim podziękowanie Bogu za Jego nieskończoną miłość do człowieka, do kadego z nas… Dzieci, wypowiadając z pamięci swoje teksty jak i radośnie śpiewając polskie i francuskie kolędy, chcą o tej Boej miłości powiedzieć wszystkim zgromadzonym i podziwiającym ich występ; chcą mówić, e Bóg tak umiłował świat, e Syna swego Jednorodzonego dał, aby kady, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał ycie wieczne. (por. J 3,16)
Jasełkowe misterium w salle polyvalente w Houdain zostało nadto ubogacone ludowymi tańcami i śpiewami w wykonaniu naszych dzieci oraz grupy zapaleńców – dawnych działaczy KSMP, którzy swoim występem przypomnieli sobie, jak i publiczności dawne lata: lata rozkwitu polskiej kultury i ludowej tradycji… Dziś moe nie wygląda tak samo jak przed laty, ale podkreśla szacunek dla tradycji ojców: jest wymownym świadectwem jej pielęgnowania i przekazywania kolejnym pokoleniom polskich zwyczajów i polskiej kultury.
« wróć do listy wszystkich wpisów