Kalendarium wydarzeń

Rekolekcje Chrystusowców prowincji pw. Matki Bożej Częstochowskiej w 35 rocznicę jej erygowania.

dodano 14 lutego 2013
W Środę Popielcową uczestniczymy w wymownym geście posypania głów popiołem. Przyjmując ten znak, chcemy rozpocząć nasze pielgrzymowanie ku najwaniejszym chrześcijańskim świętom, jakimi są Święta Zmartwychwstania Pańskiego, chcemy przede wszystkim podjąć trud przemiany naszego ycia, czynienia go lepszym, by ono stanowiło świadectwo naszej przynaleności do Chrystusa. Wyruszamy zatem na pustynię, aby spotkać się z pokusą i nauczyć się ją zwycięać…; wspinamy się na wysoką górę, aby móc kontemplować przemienione oblicze Chrystusa…; pragniemy doświadczać miłości i miłosierdzia Ojca niebieskiego, który nieustannie wyczekuje naszego powrotu, który chce przywracać nam wzrok i wydobywać z grobu śmierci do radości ycia w wolności Jego dziecka… Tradycją się stało, i u początku świętego czasu Wielkiego Postu przeywamy nasze zakonne rekolekcje: święte ćwiczenia, które mają w nas oywić gorliwość zakonną i zapał apostolski. Prowadzi je w tym jubileuszowym roku 35-lecia istnienia naszej francusko-hiszpańskiej prowincji ks. dr hab. Bernard Kołodziej SChr, prof. UAM, wykładowca historii Kościoła w naszym Wyszym Seminarium Duchownym i dyrektor zakonnego archiwum oraz Kierownik Zakładu Historii Kościoła na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu, a odbywają się w miejscu szczególnym – w Ars, które ponad 150 lat temu uświęcone zostało duszpasterską działalnością św. Jana Marii Vianneya. Zawierzamy nasze zakonne ćwiczenia rekolekcyjne temu świętemu proboszczowi oraz Waszej, drodzy czytelnicy, modlitwie…
Rozpoczęcie okresu Wielkiego Postu zbiega się z ogłoszeniem papieskiej decyzji o rezygnacji, tote zauwaa się zainteresowanie lokalnych serwisów informacyjnych celebracjami popielcowymi
« wróć do listy wszystkich wpisów