Kalendarium wydarzeń

Nie ustawajmy w modlitwie w intencji Papieża i Kościoła…

dodano 21 marca 2013
Do modlitwy w intencji Ojca Świętego wzywaliśmy i zachęcaliśmy zaraz po decyzji Benedykta XVI o rezygnacji. Ta zachęta jest wcią aktualna, a nowowybrany Ojciec Święty Franciszek zarówno w dniu wyboru, jak i w dniu uroczystej inauguracji pontyfikatu o to modlitewne wsparcie prosił. Zatem włączamy się w ten apel: zawierzajmy posługę biskupa Rzymu w naszej indywidualnej i wspólnotowej modlitwie. Niech moe modlitwa z naszego zakonnego modlitewnika (która nota bene jest kolektą z Mszy za papiea) staje się wspólnym wołaniem w intencjach papiea:
Boe, który wybrałeś Franciszka, aby jako następca Apostoła Piotra przewodził całemu Kościołowi, wysłuchaj nasze modlitwy i spraw, niech jako zastępca Chrystusa na ziemi umacnia swoich braci, a cały Kościół niech jednoczy się z nim więzami jedności, miłości i pokoju.
Ks. Ryszard Fyda SChr, nasz współbrat z Dijon, przesyła prasową informację o wieczornej Mszy w katedrze st Bénigne w dniu inauguracji pontyfikatu przez papiea Franciszka.
« wróć do listy wszystkich wpisów