Kalendarium wydarzeń

Świąteczne życzenia…

dodano 23 marca 2013
Niedzielą Palmową wchodzimy w Wielki Tydzień i rozpoczynamy obchód paschalnego misterium naszego Pana: Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Za pośrednictwem Internetu przekazujemy wszystkim naszym parafianom, dobroczyńcom i czytelnikom kalendarium najserdeczniejsze yczenia…
Niech te Wielkie Dni Wielkiego Tygodnia, Świętego Triduum Paschalnego, jak i samych Świąt Zmartwychwstania umacniają naszą wiarę, e Jezus yje i działa pośród nas, e On jest zwycięzcą grzechu, śmierci i szatana oraz naszym Odkupicielem i najlepszym Przyjacielem…
Składając nasze najlepsze yczenia, modlimy się, aby Zmartwychwstały Pan wspierał swoją łaską i błogosławieństwem wszelkie podejmowane dobre dzieła…
Przełoony Prowincji wraz ze swoją Radą
oraz wszystkim Współbraćmi – Chrystusowcami pracującymi we Francji i Hiszpanii.
« wróć do listy wszystkich wpisów