Kalendarium wydarzeń

Zauważają naszą posługę i doceniają zaangażowanie naszych Parafian…

dodano 18 kwietnia 2013
„Niedziela 24 lutego była wyjątkowym dniem dla Polaków z Lille i okolic…” – czytamy w artykule opisującym wizytę ks. Rektora PMK w tej wspólnocie i uhonorowanie dwóch parafianek organistki p. Henryki Staszczyk i kościelnej p. Anny Paprockiej Złotymi Medalami Polskiej Misji Katolickiej. Cały artykuł mona znaleźć w „Głosie katolickim” (J.K., «Niezwykła uroczystość w Lille», GK LV[2013], nr 15[2497], s. 18). W tym samym numerze znajdziemy yczenia z okazji rocznicy święceń kapłańskich dla ks. Władysława Dobrocia SChr z Dunkierki od jego Parafian i redakcji „Głosu”, a nasz Współbrat ponadto stał się «twarzą» krzyówki „Głosu” (zob. GK LV [2013], nr 15[2497], s. 15). Dołączamy się do yczeń dla Jubilata, dołączając i innych Chrystusowców pracujących we Francji a obchodzących w tym czasie rocznice święceń, ks. Jana Pranke SChr (15 kwietnia przypadła 57 rocznica) i ks. Wacława Bytniewskiego SChr (który razem z ks. Dobrociem 20 kwietnia obchodzi 55 rocznicę święceń). I yczymy, by słowa, które zostały wypowiedziane przy przekazywaniu darów ofiarnych, były nieustannie busolą ich ycia i posługiwania… Dołączamy modlitewną pamięć, by Dobry Bóg, który ich wybrał i konsekrował, wspierał swoją łaską i błogosławieństwem w wypełnianiu tych zobowiązań…
Lokalna prasa, konkretnie „La Voix du Nord”, w jednym z listopadowych numerów (zob. wydanie Béthune-Bruay z 11.11.2012 r.) zamieściła obszerny artykuł o organiście z Bruay La Buissière, p. Bernardzie Gajnym i o jego wielkiej pasji jaką jest muzyka. Na jego podstawie w jednym z wiosennych numerów „Głosu katolickiego” moemy o tej pasji poczytać (A. J., «Muzykowanie w rodzinie», GK LV[2013], nr 16[2498], s. 19). Od czasu do czasu na łamach wspomnianej edycji lokalnego dziennika pojawiają się wzmianki bądź szersze sprawozdania z ycia tej parafialnej i polonijnej wspólnoty (w numerze z początku lutego br. ukazała się wzmianka o przedstawieniu jasełkowym w Houdain, natomiast w numerach ukazujących się w czasie paschalnej oktawy przeczytamy o przeywaniu tych najwaniejszych świąt w ‘polskiej kaplicy’ w Bruay oraz o tradycjach z nimi związanych – „święconka”)
« wróć do listy wszystkich wpisów