Kalendarium wydarzeń

Obchody ku czci NMP królowej Polski oraz rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja w polskiej kaplicy Houdain.

dodano 9 maja 2013
„Od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19,27) – to ostatnie zdanie odczytywanej w uroczystość NMP Królowej Polski Ewangelii stało się kanwą okolicznościowej homilii w czasie Mszy Świętej w polskiej kaplicy w Houdain, na której licznie zgromadzili się mieszkańcy miejscowej polonijnej parafii obejmującej zasięgiem Bruay La Buissière, Houdain, Haillicourt i Divion a take Polonia z okolicznych miejscowości północnej Francji, zwłaszcza członkowie rónych działających w regionie polonijnych organizacji. Podczas wspólnej modlitwy w intencji naszej umiłowanej Ojczyzny w tę maryjną uroczystość i w 222 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja homilista zachęcał nas, abyśmy Maryję zaprosili do siebie, do swojego ycia i od Niej uczyli się jak szukać i wypełniać wolę Boą. A gdy Ją ju zaprosimy, to zaprośmy równie Jej Syna, Jezusa Chrystusa – usłyszeliśmy w czasie kazania. I tu przypomniane i powtórzone nam zostały następujące słowa Ojca Świętego z jego homilii podczas tegorocznych obchodów Wigilii Paschalnej: „Zgódź się więc, aby zmartwychwstały Jezus wszedł w twoje ycie, przyjmij Go jak przyjaciela, z ufnością: On jest yciem! Jeśli dotąd byłeś od Niego daleko, zrób mały krok – przyjmie cię z otwartymi ramionami. Jeśli jesteś obojętny – zaryzykuj: nie rozczarujesz się. Jeśli zdaje ci się, e trudno za Nim iść, nie lękaj się, powierz się Jemu, bądź pewien, e On jest blisko ciebie, jest z tobą i obdarzy cię pokojem, którego szukasz, i siłą, by yć tak, jak On chce.” Zatem co nam pozostaje? Warto i trzeba podjąć to zobowiązanie; warto i trzeba zaryzykować to zaproszenie…
A ten reporta znajdziemy w „Głosie katolickim”: T. MIKULAK, «Houdain: Ku czci Królowej Polski i rocznicy 3 Maja», GK LV[2013], nr 20[2502], s. 19.
« wróć do listy wszystkich wpisów