Kalendarium wydarzeń

Komunijne uroczystości w Bruay La Buissière i Houdain…

dodano 19 maja 2013
Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego i Zesłania Ducha Świętego, wieńczące okres paschalnej pięćdziesiątnicy w polskich kaplicach w Houdain i Bruay La Buissière (lecz równie dla całej tej polonijnej wspólnoty, która, poza tymi kaplicami, gromadzi się take w świątyniach w Haillicourt, Divion i Sallaumines) od wielu, wielu ju lat stają się liturgicznym tłem dla wydarzeń Pierwszej Komunii Świętej i Profession de Foi (uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych) młodszych przedstawicieli tej wspólnoty. Albowiem święto Wniebowstąpienia jest świętem obecności Pana pośród swojego ludu, a najpełniej ta obecność wyraa się w Eucharystii, kiedy moemy karmić się Najświętszym Ciałem i Krwią naszego Pana a który to Pokarm w tę uroczystość nasze dzieci przyjmują po raz pierwszy, natomiast Duch Święty uzdalnia nas do męnego wyznawania wiary i dawania świadectwa oraz pozwala powiedzieć, e «Panem jest Jezus» (por. 1 Kor 12,3), a zatem wspomnienie dnia Jego zstąpienia na Apostołów w postaci ognistych języków to najwłaściwszy moment, aby w sposób świadomy i dobrowolny odnowić chrzcielne zobowiązania i wyznać wiarę w Trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Pragniemy przyzywać światła i mocy Ducha Pocieszyciela, więc z ufnością wołamy: „Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę, oto dziś błagam Cię. Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie.” Ta pieśń, która wybrzmiewa razem z hymnem ‘Veni Creator Spiritus’ i sekwencją ‘Veni Sancte Spiritus’, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego staje się naszą modlitwą w intencji trzynaściorga młodych parafian, którzy w to święto odnawiają chrzcielne przyrzeczenia i uroczyście wyznają swoją wiarę oraz wołaniem za ośmioro naszych dzieci, które w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego po raz pierwszy w pełni uczestniczyło w Eucharystii. Chcemy prosić, aby Duch Święty je wszystkie napełniał swoim światłem, swoja mocą i swoimi darami, dlatego, parafrazując nieco znaną inwokację do Ducha Świętego, modlimy się dalej: Przyjdź Duchu Święty, napełniaj serca naszych dzieci swoim światłem i swoimi darami oraz rozpalaj w nich ogień swojej miłości. W tę modlitwę włączamy wszystkich, którzy podejmują wychowawczy trud i prosimy Ducha Świętego, aby udzielał darów mądrości i roztropności ich rodzicom, nauczycielom, katechetom i duszpasterzom…
Relację znajdziemy równie w „Głosie katolickim”: T. MIKULAK, «Komunijne uroczystości w Bruay La Buissière i Houdain», GK LV[2013], nr 22[2504], s. 18.
« wróć do listy wszystkich wpisów