Kalendarium wydarzeń

Czerwcowy dzień skupienia w Argenteuil.

dodano 11 czerwca 2013
„Pragniemy, eby ‘świadectwo’ ycia ludzi wierzących było coraz bardziej wiarygodne. Zwłaszcza w tym ‘Roku’ kady wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeywanej i przemodlonej, i zastanowić się nad samym aktem wiary. […] Chrześcijanin nigdy nie moe myśleć, e wiara jest sprawą prywatną”, bo „wiara jest decyzją na to, eby być z Panem, aby z Nim yć. To «bycie z Nim» wprowadza do zrozumienia powodów, dla których się wierzy. Wiara, właśnie dlatego, e jest aktem wolności, wymaga równie odpowiedzialności społecznej za to, w co się wierzy”. […] (BENEDYKT XVI, «Porta Fidei», 9-10) – w Roku Wiary przypominamy i rozwaamy apostolski list papiea Benedykta XVI ogłaszający ten święty czas. Chcemy bowiem jak najowocniej go przeyć i chcemy znajdować siłę i moc do realizacji naszego zakonnego powołania i misji naszej wspólnoty. To przyświeca naszym comiesięcznym skupieniom, a to czerwcowe odbyło się w kaplicy św. Bernadety w Argenteuil. A do ciągłego pytania o stan naszej wiary i jej nieustannego umacniania zachęca równie liturgiczny kontekst dni skupienia: zarówno ów w czerwcu, jak i poprzedni w maju przypadł w liturgiczne wspomnienie Apostołów. Czerwony kolor szat liturgicznych – znak ich męczeńskiej śmierci, znak oddania ycia za wiarę przynagla nas, abyśmy naśladowali pierwszych uczniów naszego Pana. Nie byli to jacyś nadludzie, byli zwyczajnymi ludźmi z osobistymi zaletami i wadami, ale dzięki wierze i mocy Ducha Świętego mogli uczynić tak wiele: zanieśli Dobrą Nowinę o Zbawieniu na krańce ówczesnego świata. Kontynuując zatem misję Apostołów głoszenia królestwa Boego i wzywania do nawrócenia w jej szczególnym wymiarze poszukiwania i ocalania zagubionych polskich dusz wychodźczych, chcemy tak jak Apostołowie modlić się: PANIE, PRZYMNÓŻ NAM WIARY! …i prosić, aby Bóg odnawiał w nas Ducha świętości, z jakim zostaliśmy namaszczeni, by nasi wierni odczuwali, e jesteśmy prawdziwie Jego uczniami. (por. FRANCISZEK, «Homilia podczas Mszy Krzyma AD 2013»)
Rozwaanie podczas czerwcowego dnia skupienia zostało zakończone krótkim opowiadaniem ze zbioru opowiadań Bruno Ferrero i stanowi zachętę, aby kadego dnia podejmować refleksję na temat czym jest wiara, a czym modlitwa… Przedstawiamy je poniej i do tej medytacji bardzo wszystkich zachęcamy…

„Pola były wysuszone i spękane z braku deszczu. Liście, wyblakłe i poółkłe, zwisały cięko z gałęzi. Trawa znikła z łąk. Ludzie, spięci i nerwowi, spoglądali w niebo, przypominające kobaltowobłękitny kryształ.
Kolejne tygodnie były coraz gorętsze. Od miesięcy nie spadła kropla deszczu.
Wiejski proboszcz zorganizował specjalne modlitwy na placu przed kościołem, dla wyproszenia łaski deszczu.
O ustalonej godzinie plac był wypełniony zniecierpliwionymi, ale pełnymi nadziei ludźmi. Wielu przyniosło ze sobą przedmioty, które miały świadczyć o ich wierze. Proboszcz oglądał z podziwem Biblie, krzye, róańce. Nie potrafił jednak oderwać oczu od dziewczynki, siedzącej z godnością w pierwszym rzędzie.
Na kolanach trzymała czerwony parasol.
Modlić się to wołać o deszcz, wierzyć – to przynieść parasol.”
(B. FERRERO, «Wiara», w: B. FERRERO, «Życie jest wszystkim co posiadamy», Warszawa 2003, s. 58)
« wróć do listy wszystkich wpisów