Kalendarium wydarzeń

XII Kapituła Generalna Towarzystwa Chrystusowego.

dodano 7 lipca 2013
Wieczorem 26 czerwca br. w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu rozpoczęły się rekolekcyjne ćwiczenia poprzedzające obrady XII Kapituły Generalnej, które poprowadził o. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ, prof. PWTW, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Same obrady kapituły rozpoczęły się w poniedziałek 1 lipca br. Naszą prowincję reprezentują przełoony prowincji ks. Jan Ciągło SChr (delegat z urzędu) oraz wiceprowincjał ks. Czesław Piela SChr (delegat z wyboru). Czwartego i piątego dnia obrad Kapituły zostały wybrane nowe władze zgromadzenia:
• Przełoonym Generalnym został dotychczasowy Radny Generalny i proboszcz polonijnej parafii w Braunschweigu ks. Ryszard Głowacki SChr;
• Wikariuszem Generalnym – ks. Bogusław Burgat SChr, rektor seminarium;
• Radnymi Generalnymi – ks. Zbigniew Kutnik SChr, proboszcz i dziekan z Ziębic; ks. Adam Staszczak SChr, proboszcz i kustosz Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie; ks. Krzysztof Olejnik SChr, pracujący w Belfaście wiceprowincjał prowincji Najświętszego Serca Pana Jezusa obejmującą Wielką Brytanię i Islandię; ks. Jacek Staniek SChr, duszpasterz z Koblencji i wiceprowincjał prowincji św. Józefa obejmującą Niemcy, Holandię, Włochy i Węgry.
Więcej w kalendarium zgromadzenia
Take w „Głosie katolickim” znalazła się wzmianka o Kapitule Generalnej Towarzystwa Chrystusowego i wyborze nowych władz zgromadzenia: A. ORCZYKOWSKI, «Nowy przełoony generalny Towarzystwa Chrystusowego», GK LV[2013], nr 31[2513], s. 14.
« wróć do listy wszystkich wpisów