Kalendarium wydarzeń

Wspólnotowe dziękczynienie za Towarzystwo Chrystusowe i posługę Współbrata we Francji – obchody 81 rocznicy powstania zgro

dodano 15 września 2013
Na dzień 8 września 1932 roku datowany jest dekret Augusta kard. Hlonda powołujący nowe – nasze zgromadzenie zakonne. Kadego roku w tym dniu staramy się szczególnie pamiętać o sobie, o naszej zakonnej wspólnocie oraz o naszej posłudze i misji… OREMUS PRO INVICEM (Módlmy się za siebie wzajemnie) – takie hasło znajdujemy na okładkach zakonnego kalendarzyka, w którym znajdują się urodziny, imieniny, rocznice zakonnych ślubów, kapłańskich święceń i śmierci wszystkich Chrystusowców. I ono nas zachęca i przynagla do arliwej modlitwy w intencjach naszego Towarzystwa.
Po południu 8 września 2013 roku spotkaliśmy się w kościele Saint Brice w Abscon na dziękczynnej Eucharystii. Powodów do wyraenia podziękowania Dobremu Bogu było wiele: bo zgromadziła nas nie tylko kolejna rocznica ‘urodzin’ naszej zakonnej wspólnoty, lecz równie dziękowaliśmy Bogu za długoletnią, bo ponad pięćdziesięcioletnią, posługę ks. Wacława Bytniewskiego SChr na francuskiej ziemi, który postanowił kolejne lata ycia i kapłaństwa spędzić w Domu Seniora naszego zgromadzenia w Puszczykowie pod Poznaniem. Wyraziliśmy równie wdzięczność ks. Wacławowi za lata ofiarnej kapłańskiej i zakonnej słuby o czym świadczy obecność przy ołtarzu nie tylko Współbraci – Chrystusowców, lecz równie przedstawicieli wspólnot parafialnych, gdzie ks. Wacław duszpasterzował…
„Głos katolicki” opublikował na swoich łamach to sprawozdanie (T. MIKULAK, «Wspólnotowe dziękczynienie», GK LV[2013], nr 33[2515], s. 19) oraz słowo podziękowania, jakie w imieniu całej parafialnej społeczności wypowiedziała jego przedstawicielka, p. Krystyna Albarez-Martinek: K. ALBAREZ-MARTINEK, «Abscon – poegnaliśmy się z Ks. Wacławem», GK LV[2013], nr 32[2514], s. 16-17.
« wróć do listy wszystkich wpisów