Kalendarium wydarzeń

Pielgrzymka do Dadizele w Roku Wiary.

dodano 19 września 2013
„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, e spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” (Łk 1,45) – na słowach pochwały, jakie wypowiedziała Elbieta do Najświętszej Maryi Panny osnuł swoje rozwaanie ks. prałat dr Krystian Gawron, wicerektor PMK we Francji, podczas dorocznej pielgrzymki polonijnej do bazyliki mariackiej w belgijskim Dadizele, którą to polonijne stowarzyszenia religijne północnej Francji rozpoczynają kolejny rok formacyjny. Ewangelijna perykopa o zwiastowaniu, którą usłyszeliśmy w czasie Mszy Świętej oraz inne biblijne fragmenty, które opisują wiarę i ufność Boej Matki to wskazanie i wezwanie dla nas, e naley wcią pogłębiać i umacniać swoją wiarę. A Maryja, jak uczy ostatni Sobór, przewodzi w pielgrzymce wiary i utrzymuje swe zjednoczenie z Jezusem. Kościół naśladuje ten wzór, zachowuje nienaruszoną wiarę, mocną nadzieję i szczerą miłość (por. VIII rozdział soborowej konstytucji dogmatycznej o Kościele «Lumen gentium»). Zatem przykład zawierzenia Najświętszej Panienki to swoisty i nieustanny apel, by tego od Niej się uczyć, zwłaszcza w przeywanym Roku Wiary. Wspólne pielgrzymowanie w tym świętym czasie osób polskiego pochodzenia z Nord i Pas-de-Calais, take z ośrodków prowadzonych przez kapłanów z Towarzystwa Chrystusowego: z Dunkierki, z Roubaix i Lille, z Rouvroy i Méricourt, ze wszystkich wspólnot stanowiących polonijną parafię w Bruay La Buissière, z Montigny-en-Ostrevent, z Guesnain i Dechy wraz ze swoimi duszpasterzami, ma umacniać w wierze, nadziei i miłości. Chcemy wzrastać w cnotach, chcemy postępować na drodze ku świętości, zatem wpatrujemy się w przykład Maryi, Boej Matki, i staramy się go naśladować… Natomiast podczas popołudniowego naboeństwa róańcowego ks. Wicerektor zachęcał wszystkich do wzięcia róańca w ręce i omadlania wszystkich spraw i intencji Kościoła i świata przez rozwaanie tajemnic z ycia Jezusa i Jego Matki.
Ks. Andrzej W. Sowowski SChr z Montigny-en-Ostrevent przesyła albumy ze zdjęciami: 1, 2, 3, 4.
W „Głosie katolickim” przeczytamy sprawozdanie z pielgrzymiego szlaku przygotowane przez sekretariat Związku Bractw Róańcowych, w którym znalazł się i nasz tekst: S. NAPORA, «Pielgrzymka do Dadizele», GK LV[2013], nr 42[2524], s. 16-17.
« wróć do listy wszystkich wpisów