Kalendarium wydarzeń

Nie tylko w „Głosie katolickim”…

dodano 2 października 2013
Nie tylko w „Głosie katolickim” ukazują się relacje z wydarzeń, jakie dzieją się w naszych wspólnotach. Do tygodnika polskiej emigracji informacje wysyłają duszpasterze i parafianie, którzy pragną się podzielić tym, czym yją ich parafie. Potwierdzają to równie październikowe numery tego periodyku, gdzie przeczytamy o urodzinach ks. Władysława Dobrocia SChr z Dunkierki (PARAFIANIE, «83. Urodziny ks. Władysława Dobrocia T.Chr.», GK LV[2013], nr 33[2515], s. 18), o obchodach ‘urodzin’ Zgromadzenia i o podziękowaniu za długoletnią posługę ks. Wacława Bytniewskiego SChr we Francji (K. ALBAREZ-MARTINEK, «Abscon – poegnaliśmy się z Ks. Wacławem», GK LV[2013], nr 32[2514], s. 16-17; T. MIKULAK, «Wspólnotowe dziękczynienie», GK LV[2013], nr 33[2515], s. 19), o peregrynacji relikwii św. Teresy z Lisieux (T.T. , «Przy relikwiach św. Teresy od Dzieciątka Jezus», GK LV[2013], nr 35[2517], s. 17), o charytatywnej inicjatywie we wspólnocie w Roche la Molière, gdzie posługuje ks. Zdzisław Początek SChr (S. CHARROIN, «Gala humanitarna stow. ‘Espoir-Nadzieja’», GK LV[2013], nr 35[2517], s. 19), czy o doynkach w Lille (J. M. , «Lille dziękuje i świętuje», GK LV[2013], nr 36[2518], s. 19).
Od czasu do czasu naszą działalność duszpasterską i nie tylko zauwaają lokalne gazety, w czym take mają bardzo wielką zasługę nasi parafianie i ich rodziny… Pisaliśmy ju, e lokalny dziennik ukazujący się w północnej Francji „La Voix du Nord” w edycji dla Béthune i Bruay co jakiś czas zamieszcza krótsze lub dłusze sprawozdania z ycia polonijnej wspólnoty zamieszkującej Bruay La Buissière, Houdain, Haillicourt i Divion. Taki artykuł odnajdziemy równie w numerze z początku października
« wróć do listy wszystkich wpisów