Kalendarium wydarzeń

Jesienny dzień skupienia w Stella Plage.

dodano 8 października 2013
Po wakacyjnej przerwie spotykamy się 8 października br. w wakacyjnym ośrodku Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej w Stella Plage na pierwszym w nowym roku duszpasterskim dniu skupienia. Temu, jak i wszystkim tegorocznym skupieniom przewodzi ks. dr Paweł Melczewski SChr, dyrektor zakonnej biblioteki, wykładowca egzegezy Nowego Testamentu w naszym seminarium w Poznaniu. Bazą dzisiejszej konferencji ascetycznej stała się wędrówka Izraelitów do Ziemi Obiecanej, konkretnie początek marszu po cudownych wydarzeniach nad Morzem Czerwonym (por. Wj 15,22nn). Postęp w yciu duchowym, jak i całe ycie zakonne jest jak wędrowanie, bo nie od razu zdobywa się cnoty, e trzeba o nie walczyć, e w tym pielgrzymowaniu zdarzają się kryzysy, które naley przezwycięać; i e wcią trzeba iść dalej i nie naley się zatrzymywać. Dlatego te comiesięczne zatrzymania w postaci dni skupienia są jak rachunek sumienia: czy jesteśmy na właściwej drodze, czy postępujemy w cnotach i zakonnej karności. Mona powiedzieć, e to jedna nauka płynąca z dzisiejszej konferencji ascetycznej… jednak ks. Paweł zwrócił naszą uwagę, i lud wędrujący przez pustynię jest bardzo rónorodny, który wymaga i potrzebuje uformowania; zatem mona tu odnajdywać wskazówki, jak wychowywać religijnie i moralnie polskich emigrantów: tych, do których zostaliśmy posłani. Bo trzeba pamiętać, e Polacy wyruszający w róne strony świata w poszukiwaniu lepszych warunków ycia są róni: są tacy, którzy głęboko wierzą, ale są i tacy, którzy mogą być mocno poranieni i wrogo nastawieni do tego co związane z Bogiem, religią i Kościołem. Spotykając się z nimi, mamy pomóc im się odnaleźć: mamy sprawiać, jak to mówił kard. August Hlond, nasz Załoyciel (którego 65. rocznica śmierci przypada w tym miesiącu), «by aden Polak nie zagubił się na obczyźnie…» Aby sprostać tym zadaniom naley nieustannie formować siebie i stawać w prawdzie o sobie, take o swojej słabości i niewystarczalności; stawać w Boej obecności. Do tego zachęcał prowadzący nasze skupienie w homilii podczas Mszy Świętej wieńczącej dzień skupienia, którą oparł na ostatnich słowach z dzisiejszej Ewangelii (Łk 10,38-42).
« wróć do listy wszystkich wpisów