Kalendarium wydarzeń

100 lecie parafii św. Pawła w Dijon (1913-2013).

dodano 14 października 2013
Parafia św. Pawła (st Paul) w Dijon, której ostatnim proboszczem był nasz współbrat ks. Ryszard Fyda SChr, połączona od 1 września 2012 z parafią św. Joanny d’Arc (ste Jeanne d’Arc) obchodziła w niedzielę 13 października br. stulecie swojego istnienia. Budowę kościoła św. Pawła rozpoczęto uroczystym połoeniem pierwszego kamienia w Niedzielę Palmową 9 kwietnia 1911 roku, a ju 1 września 1912 roku kościół „prawie ze ukończony” oddano dla kultu. Pierwszym proboszczem został Ks. Maurice Chevallier. Uroczysta konsekracja kościoła nastąpiła 30 października 1913 roku, dokonał jej Ks. Bp. Monestes. W czasie swojego stuletniego istnienia parafia miała tylko 6 proboszczów: ks. Maurice Chevalier (1912-1948), Ks. Alfred Ratel (1948-1973), ks. Paul Renaud (1973-1989), ks. Bernard Buisson (1989-1996), ks. Hubert Hoppenot (1996-2006) i współbrat ks. Ryszard Fyda SChr (2006-2012). W czasie proboszczowania księdza Ryszarda dokonano wielu prac renowacyjnych, m. in. plebanii, wikariatu, kaplicy i sali parafialnej. Ten czas to okres, kiedy parafia św. Pawła z plebanią, kościołem i kaplica była miejscem spotkań i niedzielnej mszy (szczególnie w okresie zimowym) dla dijońskiej Polonii. W okresie 100-letniej historii parafii posługiwało osiemnastu księy wikariuszy. 1 września 2012 roku, po połączeniu dwóch parafii, nowa parafia, pod tymczasową nazwą parafia św. Pawła – św. Joanny d’Arc, została powierzona wspólnocie Księy Oratorianów i jej aktualnym proboszczem jest ks. Bruno Dufour COr.
Niedzielna uroczystość 100 lecia parafii zgromadziła licznych parafian oraz 17 kapłanów związanych z parafia św. Pawla; byłych wikariuszy lub pomocników duszpasterskich, w tym trzech byłych proboszczów – księy: Bernarda Buisson, Huberta Hoppenot, Ryszarda Fydy SChr. Uroczystej, koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył Wikariusz Generalny archidiecezji dijońskiej Ks. Eric Millot, będący w latach 1989-1991 wikariuszem w tej parafii. W czasie Mszy Świętej będącej swoistym dziękczynieniem Bogu za obecność Kościoła w tej dzielnicy miasta, Wikariusz Generalny w imieniu księdza Arcybiskupa Roland’a Minnerath’a dokonał „instalacji” E.A.P, (Ekipy Animacji Parafialnej), przekazując list – „misję” czterem członkom wspólnoty parafialnej św. Pawła – św. Joanny d’Arc.
Po Mszy uczestnicy zostali podjęci tradycyjna lampką wina a następnie około 120 osób wzięło udział w obiedzie zorganizowanym w sali parafialnej Michel Chauvin. Po południu, obecni mieli okazje uczestniczyć w spektaklu opowiadającym o yciu św. Pawła, przygotowanym przez dzieci z katechizmu razem z katechetkami. Nastepnie Ks. Gerard Berliet wygłosił konferencję na temat: „Św. Paweł misjonarz narodów”.
W sali katechizmu państwo Sylviane i Bernard Nief, przygotowali ekspozycję ornatów i sprzętu liturgicznego uywanego kiedyś i jeszcze dzisiaj w parafii; w kaplicy mona było obejrzeć wideo – kilka wywiadów przeprowadzonych z księmi pracującymi niegdyś w parafii i z katechetką panią Blandine Morant. Na zakończenie tego specjalnego dnia, pani Sylviane Nief, poprowadziła jeszcze „zwiedzanie” kościoła z komentarzem wokół witray, ołtarzy, mozaiki, figur, piety etc. Staraniem grupki parafian ukazała bogato ilustrowana broszura opowiadająca o stuletniej historii parafii św. Pawła.
A sprawozdanie niniejsze ukazało się w „Głosie katolickim”: R. FYDA, «100 lecie parafii św. Pawła w Dijon», GK LV[2013], nr 37[2519], s. 19.
« wróć do listy wszystkich wpisów